Έως 30 Νοεμβρίου οι ασφαλιστικές εισφορές αγροτών για το δεύτερο εξάμηνο του 2016


Έως 30 Νοεμβρίου οι ασφαλιστικές εισφορές αγροτών για το δεύτερο εξάμηνο του 2016

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών του δευτέρου εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους αγρότες στον τέως ΟΓΑ.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, την 30/11/2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών:

  • έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,
  • Β΄ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,
  • Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, λήγει: Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).

«Καλούνται οι ασφαλισμένοι να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών», τονίζει ο ΕΦΚΑ.