Η πεζοδρόμηση της Τρίγωνης πλατείας και Κλ. Οικονόμου στο δημοτικό συμβούλιο – Παρόντες επιχειρηματίες

Στο τέλος Μαΐου  η αναπλασµένη Τρίγωνη πλατεία θα παραδοθεί στους πολίτες και προβληµατισµός επικρατεί σχετικά µε την χρήση της, κυρίως για το εάν θα λειτουργήσει ως πεζόδροµος.

Είναι γεγονός ότι η πλατεία  άλλαξε ριζικά, οµόρφυνε, ωστόσο η πρόθεση της δηµοτικής αρχής για πεζοδρόµηση, το τελευταίο διάστηµα προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των καταστηµαταρχών που δραστηριοποιούνται πέριξ και εντός της πλατείας και της Κλ. Οικονόµου, oι οποίοι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου το µεσηµέρι της ∆ευτέρας.

 

Το θέµα συζήτηθηκε στο δηµοτικό συµβούλιο µετά το αίτηµα του “κ. Χρήστου Γούτου για συζήτηση επί της υπ’ αριθ.πρωτ.16440/11.04.2024 αιτήσεως επαγγελµατιών της πόλης του Αιγίου, σχετικά µε τη διάνοιξη της οδού Κλ. Οικονόµου κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα”, αλλά και επί τους αιτήµατος του κ. Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου για συζήτηση επί του θέµατος «Ανάπλαση της Τρίγωνης πλατείας-Ολοκλήρωση έργων-Κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης του Αιγίου».

Γούτος: “Οι εργασίες τελείωσαν – Πότε θα παραδοθεί στους πολίτες”;

Ο κ. Γούτος µεταξύ άλλων ανέφερε: – ” Έχουµε ακούσει τον κ. ∆ήµαρχο να λέει, ότι στην Ασηµάκη Φωτήλα και Βάλφουρ στην Τρίγωνη πλατεία δεν θα περνούν οχήµατα. Οι επαγγελµατίες της περιοχής του ζήτησαν να τους ακούσει και να του πουν τα προβλήµατά τους, αλλά δυστυχώς δεν τους άκουσε. Μια τέτοια αλλαγή, επηρεάζει τη ζωή όλων των πολιτών. Όσο βλέπουµε τις εργασίες να κρατούν, βλέπουµε και το κέντρο της πόλης να είναι νεκρό. Επιτέλους, ας τελειώσει το έργο να παραδοθεί στους πολίτες”.

Κουλούρη: ” ∆εν πάει άλλο η υποβάθµιση της αγοράς”

Η κ. Κουλούρη, φαρµοκοποιός επί της Κλ. Οικονόµου µιλώντας ως εκπρόσωπος των 195 επαγγελµατιών της κεντρικής αγοράς, ανέφερε µεταξύ άλλων:

– “Πριν 15 µέρες βρεθήκαµε στο ∆ηµαρχείο και εκφράσαµε τους προβληµατισµούς µας για την πεζοδρόµηση της Τρίγωνης Πλατείας, αλλά και για τη θέση του ∆ηµάρχου για ολική πεζοδρόµηση της Κλ. Οικονόµου. ∆υστυχώς ο ∆ήµαρχος δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες των εργαζοµένων στο κέντρο της πόλης, του ΚΤΕΛ, των ταξί, αλλά και των κατοίκων. Αυτή τη στιγµή έχουµε συλλέξει 195 υπογραφές των επιχειρηµατιών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες. Μαζί µε τις οικογένειές τους φτάνουν τους 800. Είµαστε όλοι εµείς παράλογοι. Θέλουµε να ολοκληρωθεί η Τρίγωνη και να είναι ανοιχτή για όλους, πεζούς και οχήµατα. ∆εν πάει άλλο η υποβάθµιση της αγοράς. Με το σκεπτικό ότι τέλος Μαΐου θα είναι ολοκληρωµένη και παραδοµένη η πλατεία, τι λύση έχετε για τις ηµέρες του Πάσχα; Είναι ελκυστική η εικόνα που έχει η πόλη αυτή τη στιγµή  ή είναι αφιλόξενη;”.

Ψυχράµη: “Γίνεται πειραµατισµός χωρίς µελέτη”

H κ. Ψυχράµη δεν έκρυψε τον προβληµατισµό της σχετικά µε τις προθέσεις του δηµάρχου και µίλησε για πειραµατισµό χωρίς µελέτη, τονίζοντας: 

– “Πράγµατι στο δηµοτικό συµβούλιο δεν έχουν συζητηθεί οι προθέσεις του δηµάρχου και δυστυχώς γίνεται πειραµατισµός χωρίς µελέτη. Εάν είναι να γίνει προς το συµφέρον των πολλών να γίνει. ∆εν έχουµε όµως, επιστηµονικά δεδοµένα. Αν γίνει πεζόδροµος η Κλεοµένους σε συνδυασµό µε τις πολύµηνες εργασίες ανάπλασης της Μητροπόλεως, το Αίγιο “πέθανε”. Θα είναι όλο το κέντρο κλειστό. ∆εν θα ‘πρεπε να συζητάµε χωρίς κυκλοφοριακή και οικονοµοτεχνική µελέτη. Η πόλη αυτή τη στιγµή είναι απρόσιτη”.

Σπηλιόπουλος: “‘Εχουν γίνει τρεις κυκλοφοριακές µελέτες – Σε καµία δεν αναφέρεται η πεζοδρόµηση”

Ο κ. Σπηλιόπουλος µεταξύ άλλων τόνισε:

– “Έφτασε η ώρα να συζητήσουµε για το µέλλον της πόλης και την προοπτική της. Πόλη δεν είναι µόνο το κέντρο. Είναι η παραλιακή ζώνη που αγνοούµε. Είναι τα χωριά µας, είναι οι κάτοικοι των χωριών που καθηµερινά έρχονται στην πόλη. Θέλουµε ανάπτυξη και να γίνει η πόλη µας προορισµός, να γίνει τουριστική και βιώσιµη. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει τρεις κυκλοφοριακές µελέτες συν το ρυθµιστικό. Σε καµία από αυτές δεν αναφέρεται πεζοδρόµηση των οδών Κλ. Οικονόµου και Μητροπόλεως, καθώς αυτές οι οδοί είναι µείζονος σηµασίας, για την κυκλοφορία της πόλης, αφού δεν υπάρχουν εναλλακτικές.  Πριν τριάντα πέντε χρόνια σε ένα… “άγριο” συµβούλιο, παλέψαµε για τον Βιολογικό. Φανταστείτε πώς θα ήταν η πόλη σήµερα, αν δεν υπήρχε ο Βιολογικός Καθαρισµός. Έχουµε ένα διπλό έργο αυτή τη στιγµή: πλατεία Αγίας Λαύρας και Βάλφουρ, σε εξέλιξη, καθώς και άλλο ένα που περιµένει, αυτό της Μητροπόλεως. Η προοπτική ήταν να γίνουν οι αναπλάσεις και να δοθούν οι πέριξ δρόµοι στην κυκλοφορία. Και έτσι πρέπει να γίνει, αφού δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης των οδών”.

Ταξιαρχόπουλος: ¨Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει τήρηση των προδιαγραφών της µελέτης”

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ταξιαρχόπουλος αναφέρθηκε σε τεχνικά σηµεία, τόσο της µελέτης, όσο και της εκτέλεσης των έργων και µεταξύ άλλων ανέφερε:

– “Η µελέτη, έχει χρωµατική διαφορά (γκρι δεµατίου) για τα µάρµαρα και τους κυβόλιθους, ενώ τα έργα έχουν γίνει µε µάρµαρο λευκό (Καβάλας). Επίσης, στην Τρίγωνη πλατεία, το τµήµα των οδών που  θα έπρεπε να δοθούν στην κυκλοφορία θα έπρεπε να έχουν διαφορετικού χρώµατος κυβόλιθους, από το τµήµα που είναι για τους πεζούς. ∆εν είναι δυνατόν δρόµος και πεζόδροµος να έχουν το ίδιο χρώµα.  Το σηµαντικό, όµως είναι ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί τα υλικά που περιγράφονται στην τεχνική µελέτη, καθώς θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί κυβόλιθοι 10Χ10Χ10 σε ύψος, αλλά έχουν χρησιµοποιηθεί µαρµαρόπλακες 50εκ.Χ5 πάχος. Είστε σίγουροι ότι θα αντέξουν το βάρος των οχηµάτων, εάν δοθεί το τµήµα αυτό στην κυκλοφορία;  Άλλο ένα σηµαντικό κοµµάτι που παρατηρούµε είναι ότι δεν έχει γίνει αδιαβροχοποίηση των µαρµάρων, τα οποία έχουν ήδη λερωθεί, από καφέδες και διάφορα που έχουν πέσει επάνω τους και δυστυχώς όσο και να καθαριστούν πάντα θα είναι λερωµένα, αφού το µάρµαρο έχει πόρους. Παρατηρούµε λοιπόν στο σύνολο ότι δεν υπάρχει τήρηση των προδιαγραφών της µελέτης.  Θα το παραλάβετε το έργο; Γιατί µπήκαν αυτά τα υλικά και όχι αυτά που προέβλεπε η µελέτη;”

Καλογερόπουλος: “Θέλουµε το καλύτερο για την πόλη, για όλους τους πολίτες”

Ο ∆ήµαρχος Αιγιάλειας κ. Καλογερόπουλος  ακούγοντας τις απόψεις όλων των παρευρισκοµένων ανέφερε µεταξύ αλλων:

 -“Από αυτά που άκουσα σήµερα δεν έγινα πιο πλούσιος, δεν ακούστηκε κάτι νέο. Ως δηµοτική αρχή, έχουµε υποχρέωση να ολοκληρώσουµε το πρόγραµµά µας. ‘Ηµουν και είµαι πάντα, υπέρ της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων απ΄όλους τους πολίτες. Η παράδοση της Τρίγωνης πλατείας, έχει οριστεί έως 31/5 και εµείς ως δηµοτική αρχή, είχαµε την ευθύνη της επίβλεψης του χώρου για την ασφάλεια των πολιτών. Άκουσα ότι επηρεάζεται η οικονοµία όσων εργάζονται εκεί. Ό,τι κάνουµε, το κάνουµε για όλους και όχι για λίγους. Η πλατεία είναι αναπλασµένη, σύµφωνα µε τη µελέτη που έχει εκπονηθεί. Άγνωστοι και γνωστοί αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Θέλουµε το καλύτερο για την πόλη, για όλους τους πολίτες”.

Απαντώντας ο κ. Γούτος ανέφερε ότι “σήµερα 22 του µηνός η ανάδοχος εταιρεία του έργου της ανάπλασης της Τρίγωνης πλατείας, έστειλε επιστολή στο ∆ήµο αναφέροντας ότι οι εργασίες τελείωσαν” και ρώτησε: “Πότε θα την παραδόσετε στους δηµότες;” και η άµεση απάντηση του δηµάρχου “µόλις ελεγχθεί από το ∆ήµο”.

“Πρέπει να φτιάξουµε µια πόλη για το µέλλον για τις επόµενες γενιές”

Συνοψίζοντας ο κ. Καλογερόπουλος µεταξύ άλλων ανέφερε: 

– “∆εν είµαι υπέρ των βιαστικών κινήσεων. Αντίθετα πρέπει να φτιάξουµε µια πόλη για το µέλλον για τις επόµενες γενιές. ∆εν υπάρχει κάτι κρυβό, πρέπει όµως να καταλάβουν όλοι, ότι σε αυτή την πόλη, διαβιούν όλοι”!

 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”