Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου – Παρέδωσαν υπόμνημα σε ΕΛΓΑ Πάτρας και Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Παράσταση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησε την  Τετάρτη 20/3/2023 ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου “Μπακόπουλος – Ντρίνιας” στις 11 το πρωί στον ΕΛΓΑ Πάτρας και στις 12 το µεσηµέρι στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, παρουσία αγροτικών συλλόγων του νοµού, αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι αγρότες της Αιγιάλειας αναχώρησαν χθες από το Αίγιο στις 10 το πρωί και κατέθεσαν τόσο στον ΕΛΓΑ όσο και στην Αποκεντρωµένη υπόµνηµα όπου απαιτούν: 

– “Να ανακοινωθεί άμεσα στους παραγωγούς η αποτίμηση των ζημιών και να αποσταλούν άμεσα οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Αλλαγή του κανονισμού, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την φυτική – ζωική παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100%, κρατικός φορέας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών, όπως και έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων τουλάχιστον μέσα σε ένα εξάμηνο από την αναγγελία της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ”.
 
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου “πήραμε την απάντηση πως για τις ζημιές του 2023, τα πορίσματα είναι έτοιμα και περιμένουν την εντολή για κοινοποίηση από την Αθήνα, για οικονομικούς λόγους. Οι ζημιές για την άκαιρη βροχόπτωση θα ενταχθούν στην θεομηνία “Ντάνιελ” και θα αποζημιωθούν στο 100% της εκτίμησης”. 
 
Στη συνέχεια  οι αγρότες παρέδωσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  το υπόμνημα με κοινοποίηση προς τα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου “ζητήσαμε την προώθηση, την στήριξη σε μια σειρά ζητήματα ζωτικής σημασίας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, για το κόστος παραγωγής, τις τιμές στα προϊόντα μας, τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ κτλ. Σταθήκαμε ιδιαίτερα στην τεράστια απώλεια εισοδήματος από την ακαρπία της ελιάς, το ωίδιο τον περονόσπορο στα αμπέλια και τις σταφίδες μας. Ζητήσαμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την απώλεια του εισοδήματος που είχαμε λάβει σε προηγούμενες συναντήσεις με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ”.
 

Eκ νέου Πρόεδρος ο Γιάννης Μποδιώτης

Kατά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσίων  του  Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου “Μπακόπουλος Ντρίνιας” συγκροτήθηκε σε σώµα το επταµελές διοικητικό συµβούλιο και η τριµελής ελεγκτική επιτροπή. Μετά από ψηφοφορία οι αρµοδιότητες ορίζονται ως εξής:

Για το ∆/Σ: Πρόεδρος ∆/Σ: Μποδιώτης Ιωάννης. Αντιπρόεδρος Α’: Χελάκης Αθανάσιος. Αντιπρόεδρος Β’: Κοσµάς Ιωάννης. Γραµµατέας: Μποδιώτης Γιώργος. Ταµίας:    Κατσιδήµας Ξενοφών.Μέλη:  Μπουσµάδης Αθανάσιος, Ραµπαβιλας Ανδρέας.

Επιλαχόντες: Αντωνοπούλου Ελένη, Παπαχριστοδουλοπούλου Αντωνία, Πολυχρονόπουλος ∆ηµήτρης, Ψυχράµης Νίκος, Τσάµης Παντελής, Μητρόπουλος Απόστολος, ∆εληγιωργόπουλος  ∆ηµήτρης, Χριστόπουλος Χρήστος 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή : Ζαµπάτη Αλεξάνδρα

Μέλη: Μεϊντανα-Ρεντούλη Χριστίνα, Ντερέκης ∆ηµήτρης 

Επιλαχόντες: Μπουσµάδης Ανδρέας, Σκλιβάνος Ιωάννης