Γιώργος Τζεραβίνης: “Η θρησκευτική πίστη – Ο Θεός αγάπη εστί”

Η θρησκευτική πίστη είναι μια δύναμη, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο στην επιτυχία. Έχοντας πίστη, μπορούμε με θάρρος να αγωνιστούμε και να επιτύχουμε στη ζωή. Η πίστη «μετακινεί όρη». Χωρίς αυτή όμως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες τις οποίες θα συναντήσουμε στο δρόμο μας και να κερδίσουμε τη νίκη.

Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΕΡΑΒΙΝΗ
Καθηγητή – Από τη στήλη “Επίκαιροι Σχολιασμοί” στον “ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

Πορευόµενοι στο δρόµο της ζωής µας, θα χρειαστεί να µελετήσουµε, θα χρειαστεί να φέρουµε σε πέρας την εργασία που αναλάβαµε, θα χρειαστεί τέλος, να βάλουµε στη ζωή µας ορισµένους σκοπούς, τους οποίους πρέπει να πραγµατοποιήσουµε.

Για να πραγµατοποιήσουµε λοιπόν, τους σκοπούς αυτούς, πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούµε από µια εσωτερική παρόρµηση, από µια ηθική δύναµη. Αυτή η ηθική δύναµη πρέπει να δράσει ισχυρά µέσα στην ψυχή µας, γιατί όπως λέει ο φιλόσοφος Σενέκας, «παν ό,τι ψυχή διατάσσει το επιτυγχάνει».

Η µόνη δύναµη που µπορεί να επηρεάσει βαθιά την ψυχή µας είναι η θρησκευτική πίστη. Όσο µεγαλύτερη είναι η πίστη αυτή, τόσο περισσότερο επηρεάζει τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου. Οι έχοντες θρησκευτική πίστη έχουν δύναµη, έχουν ακατανίκητο ηθικό όπλο µε το οποίο είναι σε θέση να παλέψουν και να βγουν νικητές σε οιονδήποτε δίκαιο αγώνα. Η θρησκευτική πίστη είναι µια αστείρευτη πηγή, από την οποία µπορούµε να αντλήσουµε δύναµη για τον αγώνα µας.

Από αυτή τη θρησκευτική πίστη άντλησε δύναµη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και κήρυξε µε θέρµη τη χριστιανική αλήθεια στον κόσµο.

Σ’ αυτή βρήκαν δύναµη οι πρωτοµάρτυρες του Χριστιανισµού και αντιµετώπισαν γενναία το θάνατο, βαδίζοντας µε θάρρος και αυταπάρνηση προς το µαρτύριο.

Μ’ αυτή θαυµατούργησαν, Έθνη και άτοµα, ιδιαίτερα, δε οι Έλληνες, οι οποίοι ανέκαθεν φηµίζονται για τη γνήσια και βαθύτατη πίστη τους στο Θεό.

Η θρησκευτική πίστη είναι πράγµατι µια ακατανίκητη και γονιµοποιός ηθική δύναµη κι είχε δίκιο ο Λέων Τολστόι, όταν έλεγε ότι «η πίστη είναι δύναµη ζωής».

Στην Έννοια Θεός, περιέρχονται ως ιδιότητες Αυτού, οι θεµελιώδες έννοιες. Αγιότης, Αγάπη, Αλήθεια, ∆ικαιοσύνη, Γνώση, Σοφία, ∆ύναµη, Ελευθερία, ευσέβεια.

Ο Θεός αγάπη εστί, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Η ∆ικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα  και ο λόγος σου αλήθεια. Πάνσοφος ο Θεός. Παντογνώστης και Παντοδύναµος. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό, κατ΄εικόνα και οµοίωση Αυτού. Συνεπώς, µετέχει όχι µόνον της Θείας ουσίας, αλλά και των Θείων ιδιοτήτων Του, κατά χάριν.

∆εδοµένης πλέον τη θείας καταγωγής του έχει εκ των προτέρων (a priori) εν δυνάµει όλες τις ιδιότητες, τις οποίες καλλιεργεί ελεύθερα, προσπαθώντας να µοιάσει προς το ∆ηµιουργό Του πνευµατικά (Πνεύµα ο Θεός και οι προσκυνούντες Αυτόν, εν πνεύµατι και αληθεία δει προσκυνείν). Αυτή είναι η θεολογική άποψη.

Όταν η κοινωνία αποµακρύνεται από το Θεό και το Νόµο Του, καταρρέει. Όταν ο άνθρωπος καταστρέψει την εικόνα του Θεού µέσα του, αγριεύει, εξισώνεται προς τα ανόητα και άλογα κτήνη και «οµοιούται αυτοίς».

Όταν η οικογένεια χάσει το Θεό, διαλύεται. Όσοι καταφεύγουν µε πίστη στο Θεό και αγωνίζονται µε την ακαταµάχητη βοήθειά Του, στήνουν τα σπίτια τους σε στέρεο έδαφος και σε θεµέλιο γερό. Αυτοί δεν κινδυνεύουν.

Η οικογένειά τους είναι λιµάνι ασφαλές και εργαστήρι αγιότητας, θεσµός θεοσύστατος, δεσµός ισόβιος και αδιάλυτος.

Είναι προπάντων «κατ’ οίκον εκκλησία», που τη χαίρονται οι άνθρωποι και την ευλογεί και την προστατεύει ο Άγιος Θεός.

Για µένα µια ζωή χωρίς πίστη είναι µια προαναγγελθείσα  τραγωδία. Η πίστη είναι ανεκτίµητο δώρο που µας συντηρεί µέρα µε τη µέρα. Είναι δε σηµαντικό να αναγνωρίζουµε τα καθηµερινά µικρά θαύµατα που συµβαίνουν γύρω µας που σπάνια παρατηρούµε και που πρέπει να βλέπουµε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός από τον ιό της µαταιοδοξίας, που κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους. Έτσι, δηµιουργούνται οι καταχρηστικές συµπεριφορές, οι πόλεµοι. Όλος ο πόνος και οι συγκρούσεις που επικρατούν στην κοινωνία είναι αποτέλεσµα του «εγώ» το οποίο παίρνει τη θέση του Θεού.

Η Ζωή αποτελεί από µόνη της ένα Θαύµα. Κάθε πρωί που ξυπνάω στρέφω τα µάτια µου  στον Ουρανό και ευχαριστώ το θεό για το θαύµα της ζωής που βιώνω καθηµερινά.

Η κάθε στιγµή έχει την ίδια αξία µε το µακροχρόνιο ταξίδι.

Ζήτα βοήθεια, προσευχήσου και ψιθύρισε: «Γεννηθήτω το θέληµά Σου»!