Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Πατρών για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων

Την Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υπέγραψε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης, την Τρίτη 29/08.

Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την υλοποίηση των εξετάσεων και της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, το οποίο διαθέτει τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξαιρετικό υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, με σκοπό να διευκολύνονται στη διαδικασία των εξετάσεων οι επαγγελματίες τεχνίτες, με σύγχρονο εξοπλισμό και συνθήκες ασφάλειας.

 Με αυτό τον τρόπο, επαγγελματίες που σχετίζονται με ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές δραστηριότητες ή με υπηρεσίες ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων, θα αξιοποιούν στο μέγιστο σύγχρονες υποδομές, ενώ παράλληλα θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος αναμονής των εξετάσεων και θα επισπεύδεται η αδειοδότηση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών αδειών.

«Στηρίζαμε και θα στηρίζουμε τους τεχνίτες επαγγελματίες, είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής και της εργασίας. Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες πρακτικών εξετάσεων σε μια πλειάδα τεχνικών επαγγελματικών ομάδων, όπως ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανουργούς κ.α. Και παράλληλα, διασφαλίζουμε  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών παρεχόμενων υπηρεσιών», δήλωσε ο κ. Δημητρογιάννης.