Σπιρομετρικοί έλεγχοι στο Κέντρο Υγείας Ακράτας

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και η Δ/νση Δημοσίας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία  και την 6η  ΥΠΕ,  στο πλαίσιο προστασίας και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού τηςΠεριφέρειας, διοργανώνει  δωρεάν προληπτικό σπιρομετρικο έλεγχο με σκοπό τη συνολική βελτίωση των δεικτών αναπνευστικής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας, στις παρακάτω περιοχές :

 Στο Κ.Υ. Ερυμάνθου, ήμερα Δευτέρα 17/06/24  και ώρα 9.00 -13.00  στο χώρο του Κ.Υ.

 Στο Π.Ι. Ψωφίδος (Τριπόταμα), ήμερα Τρίτη  18/06/24 και ώρα 9.00 -13.00  στο χώρο του Π.Ι.

 Στο Κ.Υ. Κλειτορίας, ήμερα Τετάρτη 19/06/24 και ώρα 9.00 -13.00  στο χώρο του Κ.Υ.

 Στο Κ.Υ. Ακράτας, ήμερα Πέμπτη 20/06/24  και ώρα 9.00 -13.00 στο χώρο του Κ.Υ.