Φροντιστήριο “ΝΕΟ”: Οι απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής