Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες μεταρρύθμισης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τις προτεινόμενες τροπολογίες στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τις παρέπεμψαν στην επιτροπή Μεταφορών για επανεξέταση.

Κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας την Τετάρτη 4/7, η ολομέλεια του ΕΚ απέρριψε τις τροπολογίες της επιτροπής Μεταφορών σε προτάσεις για την επικαιροποίηση του χρόνου ανάπαυσης των οδηγών, τις ενδομεταφορές («καμποτάζ»), καθώς και την απόσπαση οδηγών και τις παραπέμπει στην επιτροπή για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4, του κανονισμού του ΕΚ.

Οι προτάσεις σχετικά με την απόσπαση των οδηγών, τις περιόδους ανάπαυσης τους και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αποτελούν μέρος της «δέσμης μέτρων για την κινητικότητα» που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2017.

Οι νομοθετικές προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία αφορούν τα εξής:

-η εφαρμογή της υπαγωγής των κανόνων των αποσπασμένων εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών,

-κανόνες για την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «εταιρειών γραμματοκιβωτίου» και της αποφυγής των κανόνων λειτουργίας των εθνικών αγορών, -πρόταση που θα εκσυγχρονίσει τους κανόνες ξεκούρασης των οδηγών ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης.