Στράτος Βαρδάκης: «Έφτασε η ώρα της Αιγιάλειας να πάρει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό «χάρτη» της χώρας»

Εκφράζοντας την αισιόδοξη προοπτική ότι «έφτασε η ώρα η Αιγιάλεια να πάρει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό χάρτη της χώρας», έκλεισε την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο αντιδήµαρχος Τουρισµού κ. Στράτος Βαρδάκης λίγες ημέρες πριν την εορτή των Χριστουγέννων.

Ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα αλλά και όσες προγραµµατίζονται για το άµεσο µέλλον για την τουριστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της περιοχής µας, υπερτονίζοντας την προσπάθεια που γίνεται από την δηµοτική αρχή και το δήµαρχο κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο για την υποστήριξη του οράµατος τουριστικής ανάπτυξης της Αιγιάλειας.

«ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ! Ε∆Ω ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι…»

Αναφερόµενος στις ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για την προώθηση του «τουριστικού προϊοντος» της Αιγιάλειας µε σλόγκαν «Αιγάλεια! Εδώ είναι το ταξίδι…» ο αντιδήµαρχος Τουρισµού παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί: 

 -∆ηµιουργία ιστοσελίδας µε καθαρά τουριστικό περιεχόµενο discoveraigialeia.gr

-∆ηµιουργία λογοτύπου και Εικαστικής Τουριστικής Ταυτότητας (Επαγγελµατικές Κάρτες, Φάκελοι Αλληλογραφίας, Letterhead, Promotional Stylus Pens)

-Σλόγκαν Τουριστικής Ταυτότητας του ∆ήµου (Αιγιάλεια! Εδώ είναι το ταξίδι…)

-∆ηµιουργία βίντεο και ελκυστικών τουριστικά κειµένων 

-∆ηµιουργία φωτογραφικού αρχείου

-∆ηµιουργία Ψηφιακής Εικονικής περιήγησης VR 360o Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Facebook & Instagram και σύντοµα και Tik Tok)

-Digital Marketing (στοχευµένες καµπάνιες σε Facebook & Instagram, µε στόχο την προσέγγιση χιλιάδων επισκέψεων στην ιστοσελίδα discoveraigialeia.gr και χιλιάδων µελών  (likes) στην σελίδα του Discover Aigialeia)

-Συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας σε Εκθέσεις µέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας ∆υτικής όπου µας παραχωρείται σταντ για να προβάλουµε τον τόπο µας

-∆ηµιουργία & Εκτύπωση τουριστικών φυλλαδίων στα ελληνικά και τα αγγλικά και χάρτες

-∆ιοργάνωση Ηµερίδας, όπου αναφέρθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες παράµετροι για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου µας.

-Συνέργεια µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για το διαγωνισµό φωτογραφίας «Ένας τοίχος για την πόλη». 

-Προβολή όλων των εργαλείων που έχουµε δηµιουργήσει, σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Ο κ. Βαρδάκης έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στην πρόταση που εγκρίθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο µετά από εισήγηση της δηµοτικής αρχής για την επιλογή και συνεργασία µε Ειδικό  Συµβούλου για διαµόρφωση ολοκληρωµένου σχεδίου σχετικά µε την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση.   Συγκεκριµένα και λαµβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά σχέδια της Περιφέρειας και του ∆ήµου Αιγιάλειας προγραµµατίζονται µεταξύ άλλων:

• εκπόνηση Μελέτης Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης

•µακροπρόθεσµη µελέτη Στρατηγικού σχεδιασµού για την Τουριστική ανάπτυξη της Αιγιάλειας στο υπόβαθρο της Agenda 2030

•αναλυτική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης,

•ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknes-ses, Opportunities, and Threats) ∆υνάµεις, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές.

•στόχευση βάσει νέας ή ανανεωµένης ταυτότητας (REBRANDING) όλης της περιοχής παραθαλάσσιας, ηµιορεινής και ορεινής ζώνης,

• Μελέτη Destination Branding & Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης

• Ενθάρρυνση τουριστικής προσφοράς,

• εσωτερική δικτύωση,

• στόχευση και τρόποι προσέγγισης σε νέες αγορές και στόχους

• δράσεις φυσικού και digital Marketing.

• τεχνική βοήθεια σε επιλογή και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού in situ

• Συνεργασία µε το Λιµενικό Ταµείο Αιγίου για την δηµιουργία info kiosk που ήδη προχωρά στον παλαιό λιµένα (στον «Φάρο») αλλά και σε συνεργασία µε παράγοντες της περιοχής και στην πλατεία Σελιανιτίκων.

• Σε συνεργασία µε την ΚΟΙΝΣΕΠ Paths of Greece προωθούµε την ανάδειξη των µονοπατιών της Αιγιάλειας και τη σύνδεσή τους µε αρχαιολογικούς χώρους ή αντίστοιχες ελκυστικές τουριστικά προτάσεις.

• Ανάπτυξη του ποδηλατικού Τουρισµού

• Ανάπτυξη του Αγροτουρισµού µέσα από στοχευµένες δράσεις

• Σε συνεργασία µε τον σύλλογο ξενοδόχων προωθείται η καθιέρωση του «παραδοσιακού πρωινού», µια δράση που ξεκίνησε από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος και γίνονται ενέργειες να ενταχθεί το πρωινό µε παραδοσιακά προϊόντα της Αιγιάλειας σε ξενοδοχεία και ξενώνες της περιοχής µας.

 Τέλος ο αντιδήµαρχος Τουρισµού αναφέρθηκε σε τρεις σηµαντικές συναντήσεις του προηγούµενου διαστήµατος:

-Με Μεγάλα Τουριστικά Γραφεία που έδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή µιας και όπως αναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη για νέους τουριστικούς προορισµούς και στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν µια σειρά συγκεκριµένων προτάσεων εκδροµικών «πακέτων» για την Αιγιάλεια.

-Με τον υπουργό τουρισµού κ. Κικίλια στην Πάτρα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του όπου επισηµάνθηκαν όλα τα αναγκαία έργα για την ανάδειξη της περιοχής, όπως η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, η δηµιουργία µαρίνας τουριστικών σκαφών, η σύνδεση του νέου Λιµένα µε τον Ε.Ο., η προσβασιµότητα στον σταθµό του Προαστιακού κλπ.

-Με την πρόεδρο του ΕΟΤ κα Γκερέκου όπου υπήρξε θετική ανταπόκριση για την ένταξη της Αιγιάλειας σε φυλλάδια και καµπάνιες του ΕΟΤ, κάτι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί άµεσα.