Με πυρετώδεις ρυθμούς προχωρούν τα έργα στη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

Με πυρετώδεις ρυθμούς προχωρούν τα έργα στη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, εν μέσω θέρους.

  • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν 37.000 ευρώ για τη βελτιστοποίηση του δικτύου ύδρευσης σε: Άγιο Κωνσταντίνο, Συμπολιτεία, Ροδιά, Διακοπτό, αλλά και το νέο δίκτυο ύδρευσης παράπλευρα της Νέας Εθνικής Οδού σε Κράθιο και Ακράτα.
  • Παράλληλα εγκρίθηκε η αποκατάσταση των δικτύων σε Ζήρια και Ερινεό, ενώ επικαιροποιήθηκε η μελέτη για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών των τοπικών κοινοτήτων Τέμενης, Διγελιωτίκων, Βαλιμιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.
  • Επιπλέον, προχωρά με ταχείς ρυθμούς η σύνταξη τευχών, τεχνικών μελετών και η ωρίμανση του φακέλου για την υποβολή και χρηματοδότηση της κατασκευής εξωτερικού αρδευτικού αγωγού για τις τοπικές κοινότητες Κρήνης, Γκραίκα και Βερίνου του Δήμου Αιγιαλείας και η κατασκευή δικτύου άρδευσης για τις τοπικές κοινότητες Ροδιάς, Ζαχλωριτίκων και Ελαιώνα, μετά την έγκριση της ανάθεσής της. Επίσης εγκρίθηκαν οι αναθέσεις εκπόνησης γεωργοοικονομικής μελέτης της τελευταίας δεκαετίας και μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας (ΜΟΣ) τελευταίας δεκαετίας για τα παραπάνω.
  • Παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης του συστήματος παρακολούθησης – Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας.
  • Επικαιροποιήθηκε η μελέτη για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού του Δήμου Αιγιαλείας.
  • Προχωρά μετά την έγκριση η Επιτροπή Διαγωνισμού για τον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας ελέγχων υδρομέτρων και λήψης ενδείξεων σε Ακράτα, Αιγείρα, Διακοπτό, Ερινεό και Συμπολιτεία.
  • Εγκρίνεται η επισκευή -συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης στις Δ.Ε. Αιγίου και Ακράτας.
  • Εγκρίνεται η ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας.