Και χρέη αγροτών από αύριο στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σε λειτουργία τίθεται αύριο, Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και νέες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων αγροτών για ρύθμιση των χρεών τους.

Αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν αγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς με χρέη προς Εφορία, ΟΓΑ και τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λπ.). Οι οφειλές αυτές προς τις τράπεζες τις οποίες διαχειρίζεται σήμερα η PQH, αφορούν σε δάνεια που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά γιατί η καθυστέρηση αποπληρωμής ξεπερνούσε τις 90 ημέρες την ημέρα μεταφοράς της πρώην ΑΤΕ σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, ενώ την 31η/12/2017 πρέπει η καθυστέρηση να ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Η ρύθμιση οφειλών των αγροτών περιλαμβάνει:

– 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Παρέχεται και η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.
– Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.
– Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

• Διαγραφή κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού της οφειλής, αφού πρώτα διαγραφούν τόκοι και πανωτόκια.

• Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής της οφειλής έως και 10 έτη και διαγραφή κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού της οφειλής (επίσης αφού πρώτα διαγραφούν τόκοι και πανωτόκια).

Σημειώνεται ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κ.λπ.) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ρύθμιση δεν παρέχεται σε αγρότες, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (κατόπιν ελέγχου).

Οι αιτήσεις ρύθμισης θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση α) στα κατά τόπους Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30 και β) στα σημεία τοπικής παρουσίας της PQH και στο τηλ. 213.088.7000.

Όσον αφορά τις άλλες νέες αιτήσεις που θα δέχεται από αύριο η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, αυτές θα περιλαμβάνουν και τα κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31/12/2017, καθώς και οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2017.

capital.gr