Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη χρήση των χώρων του νέου λιμένα Αιγίου – Στείλτε την άποψή σας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της κοινωνικής και οικονομικής ανταποδοτικότητας του Δήμου, έχει αναθέσει την εκπόνηση των μελετών και παροχή των γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, Πρόσκληση VII.

Τα κύρια έργα για τη λιμενική εγκατάσταση του Αιγίου αφορούν τα εξής:

1. Εκπόνηση MASTER PLAN,
2. Δόμηση διοικητικού κτιρίου,
3. Επισκευή φάρου,
4. Επισκευή κρηπιδωμάτων δυτικής πλευράς,
5. Διαχειριστική και περιβαλλοντική νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτερες δυνατές χρήσεις των ζωνών του λιμένα Αιγίου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας θέτει σήμερα 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ερώτημα 1: Ποιος πρέπει να είναι κατά την άποψή σας ο κύριος ρόλος του λιμένα;
–Εμπορικός
–Τουριστικός
–Αλιευτικός
– Επιβατικός

Ερώτημα 2: Είναι επιθυμητή η πρόβλεψη επίσκεψης κρουαζιέρας στο νέο προβλήτα;

Ερώτημα 3: Ποια είναι η άποψή σας για τις αρχιτεκτονικές επιλογές των κτιρίων;

Ερώτημα 4: Παρακαλείστε να προσθέσετε ελεύθερο κείμενο με τις παρατηρήσεις σας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15-01-2024.

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται στο e-mail του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας:info@dlta.gr και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://dlta.gr/

 

H πρόεδρος
Μαρία Κ. Ιατροπούλου