Φωτήλας: Ανάσα παράτασης για νομιμοποίηση στον αιγιαλό

Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του βουλευτή Αχαΐας Ιάσονα Φωτήλα, εξασφαλίστηκε η αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής μέχρι και τις 31.03.2023.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι διαδικασίες νομιμοποίησης/τακτοποίησης  όσων έργων έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.
Η κατεδάφιση και η αποβολή στην παρούσα χρονική συγκυρία θα προκαλούσε μη αναστρέψιμα αποτελέσματα  και θα επέφερε δυσχερώς επανορθώσιμη ή και ανεπανόρθωτη βλάβη σε μεγάλο αριθμό ατόμων και επιχειρήσεων οι οποίοι επικεντρώνουν τη δραστηριότητα τους σε έργα που έχουν κατασκευαστεί στα εν λόγω σημεία.
Κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η συμβολή του Ιάσονα Φωτήλα στη διαμόρφωση της σχετικής τροπολογίας καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τον νομό της Αχαΐας και προβλημάτιζε σε μεγάλο βαθμό τις τουριστικές και όχι μόνο επιχειρήσεις των Αχαιών