Το θέμα της διάβρωσης των ακτών έχει ενταχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2015

Ενημερώνουν οι βουλευτές  του ΣΥΡΙΖΑ Αχαϊας Ριζούλης Ανδρέας και Σπαρτινός  Κώστας για το επίκαιρο ζήτημα της αντιμετώπισης του προβλήματος 

Για το επίκαιρο ζήτημα της αντιμετώπισης του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού κόλπου ενημερώνουμε ότι τo Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ήδη εντάξει στο  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2015 έργο με προϋπολογισμό 5.500.000,00 ευρώ, για την μελέτη των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου.

Τα τεχνικά δελτία της προκήρυξης είναι έτοιμα και η δημοσίευση του διαγωνισμού για τον φορέα υλοποίησης του μελετητικού έργου αναμένεται πιθανότατα εντός καλοκαιριού.

Το έργο της μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα είναι ενιαίο από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα και για τα 120 χιλιόμετρα της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου.

Η αποσπασματική αντιμετώπιση του φαινομένου ανά περιοχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αφού τμηματικά έργα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα διάβρωσης σε όμορες περιοχές.

Το Υπουργείο έχει ήδη αξιολογήσει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή και γι αυτό το σκοπό ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών την μελέτη για την καταγραφή-αξιολόγηση-ιεράρχηση των φαινομένων διάβρωσης στην περιοχή με κόστος 80.000,00 ευρώ.

Αναφέρεται τέλος ότι το κόστος των έργων μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα είναι ξεχωριστό από το κόστος των έργων το οποίο και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την αξιολόγηση του προβλήματος και των ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του.