Συνολικά 28,8 εκατ. ευρώ σε 519 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στενή συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και τα Επιμελητήρια

 

Η αναλυτική έκθεση – αποτύπωση των αποτελεσμάτων του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΕΠΑΕ), για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παραδόθηκε σήμερα στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, από την πρώτη στιγμή ανάληψης της αιρετής Περιφέρειας, βρίσκεται στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Και αυτό φαίνεται από την συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην ενεργοποίηση των αξόνων προτεραιότητας που αφορούν την επιχειρηματικότητα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την απόφαση για στενή συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ.

«Καταφέραμε και ενισχύσαμε το αρχικό ποσό των 22,5 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί για την επιχειρηματικότητα και φθάσαμε στο στα 28,8 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις της περιοχής μας, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εκσυγχρονιστούν και να διαφοροποιηθούν» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Και συμπλήρωσε: «Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς πρόκειται για μείζονος σημασίας ζήτημα, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της Περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας».

Μέσα από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 που διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, συνολικά εντάχθηκαν 750 σχέδια επιχειρήσεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 89.352.727,52 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 53.185.489,16 ευρώ), εκ των οποίων ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα σχέδιά τους 519 επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 49.205.445,07 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 28.855.660,43 ευρώ).

Νομός/Περιφέρεια Αριθμός Υποβληθεισών Προτάσεων Αριθμός Εγκεκριμένων Προτάσεων Αριθμός Ολοκληρωμένων Έργων Πιστοποιημένος Π/Υ Ολοκλήρωσης Καταβληθείσα Δημόσια Δαπάνη
Αχαΐας 651 381 272 26.345.862,78 € 15.455.268,54 €
Ηλείας 275 143 96 9.051.891,44 € 5.270.590,78 €
Αιτωλοακαρνανίας 387 226 151 13.807.690,85 € 8.129.801,11 €
Σύνολο 1313 750 519 49.205.445,07 € 28.855.660,43 €

 

ΠΕΠ – ΜΜΕ
Θεματική Ενότητα Ενταγμένα Ολοκληρωμένα % Ολοκληρωμένων
Έργα Έργα Έργων
Εμπόριο – Υπηρεσίες 440 336 76,36%
Μεταποίηση 238 144 60,50%
Τουρισμός 72 39 54,17%
Σύνολο 750 519 67,65%

 

Ανάμεσα στα ολοκληρωμένα έργα ανά ΚΑΔ στη Δυτική Ελλάδα είναι: χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Βιομηχανία τροφίμων, Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, Καταλύματα, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Ποτοποιία, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων κ.α.

 

 

Νέο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, έχουν δεσμευθεί πάνω από 77,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, 65.864.052 ευρώ από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 αφορούν δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για «πράσινη επιχειρηματικότητα», εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμό της μεταποίησης, ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών και των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, άλλα 11.735.113 ευρώ έχουν κατευθυνθεί για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS-3) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

«Πρέπει να τρέξουμε και για αυτό θέλω στενότερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ώστε να ενεργοποιηθούν οι δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και στο νέο Ε.Π. 2014-2020. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σωστό δρόμο» κατέληξε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

 

Ποιοι παρέστησαν

Εκτός του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα στη συνεδρίαση παρέστησαν: οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, Π.Ε. Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος, καθώς επίσης και οι Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Δημήτρης Δριβίλας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης, Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Νίκος Μπαλαμπάνης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Μητρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Λύτρας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Τρύφων Φωτόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας Διονυσία Μαράτου, εκ μέρους της ΕΥΔ/ΕΠ οι Άλκηστις Σταθοπούλου, Βαγγέλης Γεωργίου και Νίκος Θωμόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Λυκούργος Σταματελάτος κ.α. Επίσης, συμμετείχαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας και Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος, ο Βασίλης Αϊβαλής, αναπληρωτής διευθυντής της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, καθώς και στελέχη της Διαχειριστικής.