Συνάντηση Καλογερόπουλου με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αιγίου

Σε υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης από τον Δήμο Αιγιαλείας υπέρ των 27 εργαζομένων (Σ.Ο.Χ.) στο Νοσοκομείο Αιγίου  (Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας) οι οποίοι τελούν υπό απόλυση,  εγένετο συνάντηση στις 3/3/2022 στο Δημαρχείο των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αιγίου  «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν το ψήφισμα.

Ειδικότερα, το Σωματείο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κο Χαρίλαο Σπηλιωτόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα του κο Παναγιώτη Φράγκο οι οποίοι κατέθεσαν σχέδιο ψηφίσματος με  οποίο εκθέτουν αναλυτικά τις πτυχές της υπόθεσης και ζητούν να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων  για ένα έτος   προκειμένου στη συνέχεια είτε αυτές να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου είτε να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί με διαδικασίες ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις των ειδικοτήτων αυτών με αυξημένη μοριοδότηση των υπηρετούντων.

Ο Δήμαρχος κος Καλογερόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις του Σωματείου και δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει το ψήφισμα αρμοδίως για την ικανοποίηση του αιτήματος και δικαίωση των εργαζομένων.