Συνάντηση για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου

Συνάντηση για θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Αιγίου Παναγιώτης Γεωργόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Καυκάς, ο εθνικός αντιπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. στα θέματα ΥΑΕ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνικών Υπαλλήλων (ΟΣΕΤΕΕ) Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Ναυπακτίας & Δωρίδας Αριστομένης Χάρος με αντιπροσωπία του Ε.Κ. τον Γεν. Γραμματέα Παρασκευά Οικονόμου και τον Αντιπρόσωπο Γιάννη Γαλάνη, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Πύργου Ιωάννης Βέντρας και ο υπεύθυνος για θέματα ΥΑΕ της ΟΣΕΤΕΕ Χρήστος Οικονόμου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της Διευθύντριας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασίας Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων κας Βασιλικής Σεϊντή η οποία έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τα Συνδικάτα.

Ως κύρια συμπεράσματα της συνάντησης προέκυψαν τα παρακάτω:

1) Η εντατικοποίηση συνεργασίας Συνδικάτων – Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας

2) Ο προγραμματισμός για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων στην περιοχή στο επόμενο τρίμηνο

3) Η άμεση ανάγκη ενημέρωσης των Σωματείων και των Εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Επιχειρήσεων

4) Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τα Συνδικάτα για την αναγγελία, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση των ατυχημάτων

5) Η ανάγκη ίδρυσης Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικών Ασθενειών στη χώρα

6) Ζητήματα επικαιροποίησης της νομοθεσίας και προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ