Πέμπτη 6 Ιουνίου – ΚΑΠΗ ΑΙΓΙΟΥ – Ημερίδα για τις τηλεφωνικές απάτες

Μετά από ένα τρίµηνο από την πρώτη ηµερίδα που σχεδίασε και υλοποίησε το Τµήµα Ασφάλειας Αιγιαλείας σε συνδιοργάνωση µε την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Αιγιαλείας και την Αντιδηµαρχία Παιδείας µε την υποστήριξη του ∆ήµου Αιγιαλείας µε θέµα την νεανική παραβατικότητα, στην οποία ανταποκρίθηκε η τοπική κοινωνία του Αιγίου, γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικοί και αγγίζοντας ένα ευαίσθητο θέµα της σύγχρονης κοινωνίας το Τµήµα Ασφάλειας Αιγιαλείας, συνεχίζει δράσεις ενηµέρωσης των πολιτών και εξωστρέφειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Ο ∆ιοικητής της Ασφάλειας Αιγιαλείας κ. Ιορδάνης Μαγειράκης σε συνεργασία µε τους συνεργάτες του, αυτή τη φορά ευαισθητοποιούνται για µια άλλη ηλικιακή οµάδα της κοινωνίας, αυτής της τρίτης ηλικίας που πολλές φορές αποτελούν τα θύµατα των περιστατικών απάτης, που εκδηλώνονται από δράστες που σκοπό έχουν την απόσπαση χρηµατικών ποσών από αυτούς. 

Το Τµήµα Ασφάλειας Αιγιαλείας, το οποίο πέρα από την εξαιρετική κατασταλτική δράση που έχει επιδείξει το προηγούµενο διάστηµα, επενδύει στην πρόληψη ως µορφή αντιµετώπισης του εγκλήµατος, γι’ αυτό και συνεχίζει τις δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Εκτιµάται ότι η ενηµέρωση των ανυποψίαστων πολιτών µπορεί να βοηθήσει και να µειώσει τα περιστατικά απατών στην περιοχή µας. Άµεση ήταν η αποδοχή από το ΚΑΠΗ Αιγίου για την ενηµέρωση των µελών του.

Η ενηµέρωση θα υλοποιηθεί σήµερα Πέµπτη 6/6/2024 το απόγευµα στις 5:30 µ.µ. (ώρα προσέλευσης) στο χώρο του ΚΑΠΗ Υψηλών Αλωνίων στην Μελετοπουλων 7 στο Αίγιο.

Ασφάλεια και ∆ήµος Αιγιαλείας  σε απόλυτη ευθυγράµµιση

Σε ένα κλίµα συνεχούς και αγαστής συνεργασίας η Ασφάλεια απέστειλε σχετικό αίτηµα στο ∆ήµο Αιγιαλείας και την Αντιδηµαρχία Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και τον Αντιδήµαρχο κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο για να υποστηρίξουν την εν λόγω ηµερίδα µε µέσα και διανοµή φυλλαδίων µε χρηστικές οδηγίες στους ηλικιωµένους, όπου βρήκε άµεση ανταπόκριση, τονίζοντας ότι κάθε δράση µε θετικό πρόσηµο στην κοινωνία θα υποστηρίζεται. Οι δράσεις όµως δεν σταµατούν εδώ από την Ασφάλεια Αιγιαλείας, αφού ήδη σχεδιάζεται η ενηµέρωση για τις άπατες να απευθυνθεί στο γενικό σύνολο το προσεχές διάστηµα, ενώ ήδη µε την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Αιγιαλείας θα καταρτιστεί δράση για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στο άµεσο µέλλον.

Aπό την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”