Νίκος Καραΐσκος: “‘Ερχονται “προσωποποιημένοι” υπόγειοι κάδοι με κάρτα για τους πολίτες”

“Ζητήσαµε  το τέλος ταφής των απορριμμάτων να καταβληθεί από την Κεντρική ∆ιοίκηση ώστε να µην επιβαρύνονται οι ΟΤΑ και τελικώς οι πολίτες µε επιπλέον δημοτικά τέλη”

 

Από την αρχή του 2022 τυπικά στους δήµους ξεκίνησε να επιβάλλεται το νέο «τέλος ταφής», το οποίο ανεβάζει σηµαντικά το κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων για τους δήµους. 

Με βάση τη νοµοθεσία που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, οι δήµοι θα καταβάλλουν επιπλέον 20 ευρώ για κάθε τόνο απορριµµάτων που θα οδηγείται σε ταφή. Το επιπλέον κόστος αποτελεί εφαρµογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας και θα αυξάνεται σταδιακά ετησίως έως το 2027, οπότε και θα ξεπεράσει τα 50 ευρώ τον τόνο, ως ένα αντικίνητρο ώστε οι δήµοι να στραφούν σε άλλους τρόπους διαχείρισης των απορριµµάτων τους, όπως ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή κ.τ.λ.

Εξάλλου, η αύξηση του κόστους της ενέργειας επιβαρύνει πολύ τους δηµοτικούς προϋπολογισµούς. Το ενδεχόµενο η επιβολή του «τέλους ταφής» να αναβληθεί για ακόµη µία φορά (ήδη έχουν υπάρξει δύο αναβολές) δεν φαίνεται πολύ πιθανό, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκλειστεί άλλες πιθανές λύσεις, προς τις οποίες η ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ενωση ∆ήµων Ελλάδας) δροµολογεί τις επόµενες ενέργειές της. 

Προχωρά η Μονάδα Βιοαποβλήτων

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Αιγιάλειας προχωρά τη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαγεγραµµένων Οργανικών Αποβλήτων και γι’ αυτό ζητά παράταση του τέλους έως το 2023. Ο κ. Καραΐσκος αναφέρει στον “Τ.”:

-“Ζητήσαµε παράταση µέσω του ΣΥ∆ΙΣΑ Αχαΐας για το 2023. Το τέλος ταφής ουσιαστικά επιβάλλεται κάθε 6µηνο ανάλογα µε τα απορρίµµατα που θα έχουν δοθεί στους ΧΥΤΑ για θάψιµο. Εµείς παράλληλα ζητήσαµε το τέλος αυτό ταφής να καταβληθεί από την Κεντρική ∆ιοίκηση, δηλαδή το Κράτος, έτσι ώστε να µην επιβαρύνονται οι ΟΤΑ και τελικώς οι πολίτες µε επιπλέον τέλη. Περιµένουµε την απάντηση του Υπουργείου σχετικά µε το κοινό αίτηµα για την παράταση των δήµων όλης της Ελλάδας, αφού από τον Ιούνιο και µετά θα πρέπει  το τέλος ταφής να επιβληθεί και να εισπραχθεί.

Θεωρούµε, ότι µαζί µε τη Μονάδα Βιοαποβλήτων που προγραµµατίζουµε να υλοποιήσουµε στο “Νησί” Τεµένης θα έχουµε µια µείωση   40% στον όγκο των απορριµµάτων που θα µεταφέρονται για εναπόθεση”.

“Προσωποποιηµένοι” υπόγειοι κάδοι µε κάρτα

 κ. Καραΐσκος προχωρά και στην τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε ολόκληρο το δήµο και αναφέρει στον “Τ.”:

– “Παράλληλα έχουµε προχωρήσει µέσω του προγράµµατος “ Αντώνης Τρίτσης”  πρόταση για χρηµατοδότηση, µέσω της οποίας θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι σε 18 σηµεία του ∆ήµου. Θα αποτελούνται από 5 ξεχωριστούς κάδους για όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά, (απορρίµµατα, βιοαπορρίµµατα, κ.ά.) και θα είναι προσωποποιηµένοι για τους πολίτες, αφού θα µπορούν να τους χρησιµοποιούν µε τις ειδικές κάρτες που θα έχουν.  ∆ηλαδή, δεν µπορεί κάποιος από άλλη γειτονιά ή δήµο να κάνει χρήση των συγκεκριµένων κάδων. Αυτό θα βελτιώσει ακόµα περισσότερο την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με τη χρήση αυτών των κάδων τα τέλη θα είναι αναλογικά για τους πολίτες και τη χρήση που θα κάνουν “Οσο πετάς τόσο θα πληρώνεις”.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”