Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Αιγίου και Περιχώρων

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ