Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς Αιγίου λόγω της αργίας της 25ης  Μαρτίου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4849/21 οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθείέκτακτα η ημέρα λειτουργίας της.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120/21-3-2023 Απόφαση Δημάρχου, η ημέρα  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Αιγίου μεταφέρεται από τις 25/3/2023, ημέρα Σάββατο, την Παρασκευή 24/3/2023, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.