Κοπή πίτας της παράταξης “ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ” – Σπηλιόπουλος: “Μέλημά μας η πρόοδος της Αιγιάλειας”

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 7 µ.µ.  στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ’’ (παλαιό νοσοκοµείο), η παράταξη “ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ” μέσα σε ευχάριστο έκοψε την πίτα της.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού Κώστας Σπηλιόπουλος, τόνισε µεταξύ άλλων ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης στο δηµοτικό συµβούλιο είναι καίριος και  πολύ σηµαντικός. Ανέφερε πως θα είναι αυστηρός κριτής, αλλά και αρωγός σε θέµατα ανάπτυξης της Αιγιάλειας, γιατί αυτό είναι το µέληµα της παράταξης: Η πρόοδος και η εξέλιξη του ∆ήµου. Επίσης τόνισε ότι η οµάδα του  στο δηµοτικό συµβούλιο εκπροσωπείται από τέσσερα αξιόλογα πρόσωπα, που µελετά πολύ τα θέµατα του ∆ήµου και η παρουσία είναι ισχυρή υποστηρίζοντας:

  “Η φωνή της παράταξής µας στο δηµοτικό συµβούλιο κάνει τη διαφορά και στόχος µας  από την πρώτη στιγµή ήταν να υπάρχει µια ελάχιστη συνεργασία µε την αντιπολίτευση, τις δύο παρατάξεις, αλλά δεν κατέστη δυνατόν καθώς η µείζονα αντιπολίτευση δεν δείχνει συνεργάσιµη. Έχουµε τέσσερις προέδρους κοινότητων, και πολλά µέλη στις δηµοτικές κοινότητες, ενώ έχουµε και δύο εκπροσώπους στη ∆ηµοτική Επιτροπή Αιγιάλειας, παρότι εµείς προτείναµε να οριστεί από ένα µέλος από τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά η µείζονα αντιπολίτευση δεν το δέχτηκε”.

Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Σπηλιόπουλος, έκανε στο δικαίωµα του νόµου, που περιλαµβάνει τη λογοδοσία του δηµάρχου κάθε δεύτερο µήνα, κάτι που η παράταξή του θα αξιοποιήσει στο έπακρο. Αµέσως µετά αναφέρθηκε σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόοδο του ∆ήµου και τις προτάσεις του, τις οποίες έχει εκφράσει στο ∆ήµαρχο, ώστε να συζητηθούν σε επόµενα δηµοτικά συµβούλια. 

Ο κ. Σπηλιόπουλος ζήτησε από τα µέλη του να συνεργαστούν και να συζητούν µεταξύ τους για ο,τιδήποτε θέµα σχετίζεται µε την εξέλιξη του δήµου, ενώ στο µέλλον θα προγραµµατίζονται τέτοιου είδους συναντήσεις ώστε η παράταξη να είναι ενεργή σε όλα τα θέµατα.

  “Θα είµαστε σε ανοιχτή γραµµή µε όλους τους πολίτες και στην πόλη και στα χωριά µας και η συµµετοχή µας στην πρόοδο του δήµου, που επιθυµούµε όλοι µας, θα είναι πολύ ενεργή. Εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους µε υγεία και πρόοδο στον τόπο µας”.

Αµέσως µετά ακολούθησαν τοποθετήσεις στελεχών της παράταξης. 

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”