Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στις ακτές της Π.Ε. Αχαΐας

Ανακοινώνεται πως η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πραγματοποίησε δύο κύκλους δειγματοληψιών θαλασσινού νερού κατά μήκος των ακτών (όλων των περιοχών κολύμβησης) της Π.Ε. Αχαΐας.

Ο Α’ Κύκλος πραγματοποιήθηκε από τις 18/05/2020 έως 20/05/2020 και ο Β΄ Κύκλος από την 01/06/2020 έως τις 04/06/2020. Ελήφθησαν συνολικά ογδόντα τέσσερα (84) δείγματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τα θαλασσινά νερά κατά μήκος των ακτών είναι κατάλληλα για κολύμβηση σε όλες τις περιοχές της  Π.Ε. Αχαΐας.

Επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως της ποιότητας των θαλασσινών νερών, σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση  σε:

  1. Όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.
  2. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν του στομίου εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων στη θάλασσα.
  3. Σε ζώνη 200 μέτρων από κάθε πλευρά των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,

Με την ολοκλήρωση του Γ΄ κύκλου δειγματοληψιών θα εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε: «Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επαγρυπνεί για την προστασία της υγείας των πολιτών και την ασφαλή κολύμβηση στις ακτές της ΠΕ Αχαΐας. Η ποιότητα των θαλασσίων νερών της περιοχής μας προσφέρεται για κολύμβηση, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι».