Η θέση της Αιγιάλειας σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει

Τα πάντα γύρω µας άλλαξαν µε την πανδηµία που κάποιοι την αποκαλούν επιδηµία. Ο κόσµος αλλάζει σε µεγάλο βαθµό και οι νέες προοπτικές διαµορφώνουν ένα άλλο τοπίο αντιφατικό και άγνωστο.

Ο ∆ήµος Αιγιάλειας προσπαθεί κι αυτός να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες για να συνεχίσει µπροστά, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί.

Γιατί παρότι διανύουµε περίοδο πανδηµίας, ο ∆ήµος προς το παρόν κατάφερε να βγει αλώβητος χωρίς κανένα κρούσµα, µε τη συνεργασία δηµοτικής αρχής και τοπικών φορέων και να µην εφησυχάζει λεπτό. 

Μετά την έξοδό µας από την “καραντίνα” και την επιστροφή µας στην καθηµερινότητα, στο δήµο µας καταγράφεται κινητικότητα όσον αφορά την υλοποίηση βελτιωτικών έργων για την περιοχή µας. Π.χ.η  έναρξη των εργασιών της Ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, µε στόχο την αισθητική ριζική αλλαγή, σε ένα τοπίο υποβαθµισµένο και µη λειτουργικό, είναι µια σηµαντική εξέλιξη. Η διάνοιξη του δρόµου της Αλυκόβρυσης στην παραλία της Αλυκής, έργο που ολοκληρώθηκε δίνοντας έτσι αποσυµφόρηση στην παραλία Αλυκής, είναι ένα δεκαετές χρόνιο αίτηµα που υλοποιήθηκε. 

Και µπορεί µικρά καθηµερινά έργα ύδρευσης, άρδευσης να προχωρούν, µπορεί να συζητούνται πεζοδροµήσεις σε κεντρικούς δρόµους εν µέσω αντιδράσεων, ωστόσο εκείνο που αναζητά ο ∆ήµος εδώ και χρόνια είναι να αποκτήσει ταυτότητα.

Κύριο αίτηµα χρόνων είναι το πώς η Αιγιάλεια θα αποκτήσει επισκεψιµότητα. Πώς θα συµβεί όµως αυτό, εάν πρώτα ως πόλη δεν εξασφαλίσουµε όλα τα εφόδια παραµονής και πρόσβασης τουριστών στην περιοχή µας;

Τόσα χρόνια ο ∆ήµος ψάχνει να βρει δρόµους εξωστρέφειας, χωρίς όµως πρωτίστως να έχει εµπλουτίσει τις ελλειπείς υποδοµές του, να έχει φροντίσει για την ανάπτυξη των υποβαθµισµένων δρόµων και πλατειών, για την αναβάθµιση του ρυµοτοµικού σχεδιασµού της πόλης. 

Μόνο µε κοινό βηµατισµό δηµοτικής αρχής, φορέων, πολιτών, µακριά από µικροπολιτικές νοοτροπίες που µας οδήγησαν στο τέλµα και αυτούς που τις εφάρµοσαν στο “χρονοντούλαπο” της ιστορίας, η περιοχή µας θα αποκτήσει ταυτότητα.

Απαιτείται το άγρυπνο βλέµµα όλων µας για µια άλλη Αιγιάλεια, για µια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για µια πόλη πρότυπο και χρειάζεται συλλογική δουλειά. Με γνώµονα το ανιδιοτελές ενδιαφέρον και την  πραγµατική αγάπη για τον τόπο µας, µε έργα και όχι µε λόγια, η Αιγιάλεια θα µπορέσει να βρει θέση σε έναν κόσµο που αλλάζει!

Μόνο έτσι θα µπορέσει να ξεχωρίσει ώστε να πάψει να παραµένει µονίµως πίσω, υποβαθµισµένη και χαµένη κάπου στο χάρτη! 

ΦΡΟΣΩ και ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ

Απο τη στήλη “ΑΠΟΨΗ” στην έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”