Ευχαριστήριο προς τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Επαµεινώνδα ∆ούλο

Ο ∆ιευθυντής Γιώργος Κάλπης και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αιγίου εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες προς τη Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Αιγιαλείας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Επαµεινώνδα ∆ούλο, για την χορήγηση ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή.