Ετοιμάζεται το Μουσείο Ψηφιακών Εκθεμάτων Δήμου Αιγιάλειας

ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ κ. ΒΑΝΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ

Eίναι γεγονός! Με πρωτοβουλία της ∆ΗΚΕΠΑ και της Προέδρου Μαρίας Τσουκαλά εδώ και µέρες προχωρά η ίδρυση  του Μουσείου Ψηφιακών Εκθεµάτων ∆ήµου Αιγιάλειας (στο αρχοντικό Παναγιωτοπούλου), υπό την εποπτεία του Ιστορικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πάτρας, χάρη στο σηµαντικό υλικό που διέθεσε η ερευνήτρια – ιστορικός κ. Βάνα Μπεντεβή, από το προσωπικό της αρχείο, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και κατατεθεί στο ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) από το 2012. Αλλά και σε υλικό του ∆ΙΛΜΑ (∆ηµοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγιάλειας), σε άρθρα Αιγιωτών επιστηµόνων, ιστορικές πηγές, έγγραφα, βιβλία κ.λ.π.

Η θεµατική του Μουσείου περιλαµβάνει όλη την ιστορική διαδροµή του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής του (όταν βέβαια ολοκληρωθεί).

Σ’ αυτή τη φάση, το Μουσείο θα εκτείνεται σε τρεις αίθουσες, που θα αφορούν στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, στον Ανδρέα Λόντο και στα επαναστατικά γεγονότα του τόπου µας. 

Επίσης θα προβληθούν τα Μοναστήρια µας, η συνεισφορά τους στον Αγώνα, οι µάχες, οι θυσίες, οι ήρωες-µοναχοί κ.λ.π. Ακόµα, θα προβληθούν όλα τα Μνηµεία της περιοχής (Ηρώα, επιγραφές κ.λ.π.) και οι ιεροί τόποι,  όπου συντελέστηκαν ηρωϊκά γεγονότα. Αλλά και όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις των τελευταίων χρόνων, για την Επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο σηµαντικότατο αυτό ιστορικό γεγονός.

Την προηγούµενη εβδοµάδα  η κ. Μπεντεβή µε τους συνεργάτες της επισκέφθηκαν τα µοναστήρια της Αιγιάλειας, όπου έγινε καταγραφή τους. Η οµάδα εργασίας, προκειµένου να καταγράψει σχολαστικά τα ιστορικά µνηµεία της περιοχής µας, πραγµατοποίησε σειρά επισκέψεων για αυτοψία των στοιχείων που παραθέτει.

Η θεµατική του Μουσείου θα διαιρείται σε 3 βασικές κατηγορίες/αίθουσες

Η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας ήταν η συνάντηση που έγινε από τους Φιλικούς της Πελοποννήσου στο Αίγιο (Βοστίτσα), 26-31 Ιανουαρίου του 1821, µε σκοπό την οργάνωση και τον προσδιορισµό του χρόνου εκδήλωσης της Επανάστασης. Συµµετείχαν ο Παπαφλέσσας, ο Παλαιών Πατρών Γερµανός, προεστοί, αρχιερείς και καπεταναίοι της Πελοποννήσου. Στις 20/12/2017 υπογράφηκε ∆ιάταγµα από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, µε το οποίο καθιερώθηκε η 26η Ιανουαρίου ως τοπική εθνική γιορτή και επίσηµη αργία.

Το συγκεκριµένο έργο αφορά στη δηµιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόµου µουσείου µε θέµα την Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας µε συµβατικά αλλά και ψηφιακά εκθέµατα. Η θεµατική του Μουσείου θα διαιρείται σε 3 βασικές κατηγορίες/αίθουσες: α) Ιστορική ψηφιακή αφήγηση της εποχής (βασικό ιστορικό πλαίσιο), β) Το Αίγιο την εποχή της Επανάστασης και γ) Μυστική Συνέλευση Βοστίτσας.

Στα συµβατικά εκθέµατα θα υπάρχουν απεικονίσεις, τρισδιάστατες κατασκευές και πίνακες ζωγραφικής που θα αναπαριστούν ιστορικά πρόσωπα που συµµετείχαν στη Συνέλευση καθώς και αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών στιγµιότυπων της Συνέλευσης. Στην ψηφιακή παρουσίαση των ιστορικών προσώπων και γεγονότων θα αξιοποιηθούν τεχνολογικές εφαρµογές επαυξηµένης πραγµατικότητας (τεχνολογίες 3D-animation, augmented reality-AR). Κάθε έκθεµα θα διαθέτει ειδική σήµανση µε τα βασικά του στοιχεία. Όταν αυτή σκαναριστεί (κινητό, tablet ή ειδικός σκάνερ εκθεµάτων), θα εκκινά η εφαρµογή της επαυξηµένης πραγµατικότητας εµφανίζοντας στην αντίστοιχη οθόνη τον ήρωα ή το στιγµιότυπο της Συνέλευσης σε 3D µορφή. Με τεχνολογία animation θα αρχίζει η «αυτο-παρουσίαση» του ήρωα ή η εξιστόρηση του συγκεκριµένου γεγονότος. Θα «ζωντανεύει» δηλαδή ο ήρωας σε τρισδιάστατη µορφή, θα κινείται και θα µιλά… 

Το µουσείο, εκτός από φυσική και εικονική/ ψηφιακή οντότητα, θα διαθέτει ιστότοπο και εφαρµογή κινητών συσκευών για διαδικτυακή περιήγηση.

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

Φωτό: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ