‘Εκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά περιφοράς

‘Εκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά περιφοράς, θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι (20) Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00΄ μ.μ. έως και 14:00΄, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω χρονικού περιορισμού.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” μεταξύ ΕΥΔΕ – ΤΠΕ, ΓΓΤΤ και Δήμου Αιγιαλείας.