Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης σε όλη την Περιφέρεια

Ενεργή εργολαβία δύο ετών για την αποκατάσταση βλαβών σε φωτεινούς σηματοδότησες αποκτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Στόχος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε όλο το δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, θα εκτελούνται παρεμβάσεις προληπτικής συντήρησης, με τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στο σύστημα σηματοδότησης, αλλά και εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση εξοπλισμού όπου απαιτείται.