Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Καπνοπωλών Περιπτεριούχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με το Καταστατικό μας, όπως παραστείτε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, που θα πραγματοποιηθεί οριστικά την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. στο Παράρτημα του Επιμελητηρίου Αχαϊας στο Αίγιο οδός Ελίκης 24 πλησίον ΔΟΥ Αιγίου με τα κάτωθι θέματα:

1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.Διοικητικός Απολογισμός
3.Οικονομικός Απολογισμός
4.Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
5.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6.Κατάθεση Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Ομοσπονδία.
7.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπου Ομοσπονδίας.

Κατά την διάρκεια της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΚΗΣ