Διακοπή της υδροδότησης στο Διακοπτό

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται, ότι θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης την Δευτέρα  03 ΙΟΥΛΙΟΥ  2023 και Τρίτη 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 κατά τις ώρες από τις 08:00  έως τις 15:00 στον οικισμό ΠΟΥΝΤΑΣ, τ.κ. Τράπεζας, Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης του δικτύου ύδρευσης.