3 στους 10 Έλληνες αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

Σύμφωνα με έρευνα της Adecco, προκύπτει ότι αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν δουλειά εκτός χώρας.

Μάλιστα το αποτέλεσμα της φετινής έρευνας, δηλαδή 3 στους 10 να ψάχνουν εργασία στο εξωτερικό, συγκρινόμενο με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 είναι σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο.

Η Adecco Ελλάδας, μέλος του ομίλου Adecco, της μεγαλύτερης εταιρείας, παγκοσμίως, στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, παρουσίασε χθες. σε συνέντευξη Τύπου τα αποτελέσματα έρευνας, με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2016».

Η έρευνα αναδεικνύει αποκλίσεις μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονες εταιρείες και εκείνων που επιδεικνύουν οι σύγχρονοι υποψήφιοι. Ειδικότερα, μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται σε δεξιότητες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών, η οποία αξιολογείται από το 67% των συμμετεχόντων από απολύτως απαραίτητη έως αρκετά σημαντική για τις θέσεις εργασίας στην εταιρεία τους, αλλά μόνο το 44% των συμμετεχόντων δηλώνει πως οι υποψήφιοι που διεκδίκησαν τις θέσεις αυτές διέθεταν πράγματι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, οι εργοδότες δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την ικανότητα των σύγχρονων υποψηφίων στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μόνο το 46% θεωρεί πως οι υποψήφιοι διαθέτουν την ικανότητα αυτή, ενώ για το 76% των εργοδοτών είναι και αυτό ένα απαραίτητο ή πολύ σημαντικό προσόν. Μία ακόμα μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται όσον αφορά στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα των υποψηφίων. Ως χαρακτηριστικό κρίνεται από απαραίτητο έως αρκετά σημαντικό από το 94% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα, ενώ μόνο το 66% θεωρεί πως οι υποψήφιοι έχουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα στον επιθυμητό βαθμό.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 7 στους 10 εκπροσώπους επιχειρήσεων θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα δεν εφοδιάζει τους νέους υποψηφίους με τα προσόντα και τις δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά, ενώ 1 στους 2 θεωρεί πως η πρακτική σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η στενή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων και η εξοικείωση των σπουδαστών με πρακτικές των εταιρειών είναι απαραίτητες, ώστε οι νέοι υποψήφιοι να προετοιμάζονται καλύτερα για την επιτυχημένη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, μετά το τέλος των σπουδών τους.

Από πλευράς εργαζομένων, αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των ερωτώμενων έχει βρεθεί τουλάχιστον μία φορά εκτός αγοράς εργασίας, ενώ 1 στους 5 χρειάστηκε έναν χρόνο ή και περισσότερο, για να βρει άλλη θέση εργασίας.

Όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες θεωρούν οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι πως διαθέτουν και ποιες θεωρούν πως έχει ανάγκη η σύγχρονη αγορά εργασίας, εμφανίζονται αποκλίσεις στο εργασιακό ήθος (15 μονάδες) και τις μαθηματικές γνώσεις (10 μονάδες), προσόντα που οι υποψήφιοι αξιολογούν πως έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Οι τεχνικές γνώσεις, η εργασιακή εμπειρία και οι ειδικές ψηφιακές γνώσεις, παρουσιάζουν, επίσης, αποκλίσεις, με τους υποψηφίους να θεωρούν πως αυτά είναι τα αδύναμα σημεία τους (10, 13 και 29 μονάδες αντίστοιχα).

Ακόμα, 7 στους 10 ερωτώμενους, αναγνωρίζοντας τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλώνουν ότι έχουν λάβει επιπλέον εκπαίδευση, προκειμένου να ασκήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα στην εργασία τους, ενώ σε 88% των περιπτώσεων φαίνεται πως αυτό έχει γίνει με πρωτοβουλία του ίδιου του εργαζομένου.

Τέλος, το 39% των ερωτώμενων θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει κατάλληλα τους υποψηφίους για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας.