15/6/1995 – 15/6/2024: “Δεν ξεχνάμε! – Δημήτρης Φιλιππάτος: “Έχουμε σε εφαρμογή σχέδιο για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς”

15/6/1995 – 15/6/2024: “Δεν ξεχνάμε!

29 χρόνια από το φονικό σεισμό που έπληξε το Αίγιο!”

29 χρόνια πέρασαν από τον ισχυρό σεισµό που έπληξε το Αίγιο, στις 15 Ιουνίου 1995, που στοίχισε τη ζωή σε 26 συνανθρώπους µας! Εκείνη την ηµέρα δύο καταστροφικοί σεισµοί µεγέθους 6,1 και 5,4 Ρίχτερ συγκλόνισαν την πόλη του Αιγίου. Ο Εγκέλαδος πέτυχε τους κατοίκους στον ύπνο.

Η αντισεισµική δόµηση των κτιρίων αποτελεί αναµφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιµετώπιση του σεισµικού κινδύνου. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά βήµατα, κυρίως µε τη θεσµοθέτηση αυστηρών Αντισεισµικών Κανονισµών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισµικής ασφάλειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέµατος στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί είτε χωρίς Αντισεισµικό Κανονισµό είτε σύµφωνα µε τον πρώτο Αντισεισµικό Κανονισµό του 1959 και τα πρόσθετα άρθρα του 1985.

Εποµένως,  δηµιουργείται η ανάγκη απογραφής και ιεραρχικής αποτίµησης των υφιστάµενων κτιρίων, ως προς τη σεισµική τους ικανότητα, ιδιαίτερα σε κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιµων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια ∆ηµόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκοµεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και µεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθµοί, κ.ά.

Για το λόγο αυτό το αρµόδιο υπουργείο µέσω της πλατφόρµας “Απογραφή κτιρίων για προσεισµικό έλεγχο” που ολοκληρώθηκε, καταχώρησε τα στοιχεία της ταυτότητα των κτιρίων.  Είναι η πρώτη φορά όπου θεσπίζεται σαφές πλαίσιο άµεσου προσεισµικού ελέγχου µε υποχρεωτική εφαρµογή, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας στο ποσό των 32,5 εκατοµµυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου. Σε αυτή την πλατφόρµα συµµετείχε και ο ∆ήµος Αιγιάλειας.

∆ηµήτρης Φιλιππάτος: “Έχουµε σε εφαρµογή σχέδιο για πυρκαγιές, πληµµύρες και σεισµούς”

Πόσο έτοιµος είναι ο ∆ήµος απέναντι στις Φυσικές Καταστροφές;

Το τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιάλειας βρίσκεται στα καλύτερα έµπειρα χέρια, του Αντιδηµάρχου ∆ηµήτρη Φιλιππάτου, µε µακρά πορεία στην Πολιτική Προστασία από εποχής Νοµαρχίας Αχαΐας. Με κατάλληλο σχέδιο, προγραµµατισµό και συντονισµό, ο ∆ήµος µε τα µέσα που διαθέτει δεν εφυσυχάζει και επαγρυπνά διαρκώς, απέναντι στα φυσικά φαινόµενα που οµολογουµένως λόγω και της κλιµατικής κρίσης είναι έντονα. Ωστόσο, ο σεισµός είναι απρόβλεπτος και ο Αντιδήµαρχος, µιλώντας στον “Τ” ενηµερώνει για τις ενέργειες του δήµου, σε σχέση µε τον προσεισµικό έλεγχο των κτιρίων.

ΕΡ.: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο λεγόµενος «προσεισµικός έλεγχος» των δηµοτικών κτιρίων (δηµοτικά καταστήµατα, σχολεία, βοηθητικά κτίρια κλπ).  Η Πολιτεία είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινούσε µε καταγραφή και στη συνέχεια µε έλεγχο όλων των δηµοσίων κτιρίων. Το θέµα έχει προχωρήσει ή όχι;

ΑΠ.: Στις 20 Φεβρουαρίου του 2024 έκλεισε η πλατφόρµα του Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας για την δήλωση των δηµοσίων κτιρίων και ιδιαιτέρως των σχολείων. Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος έδωσε εντολή στο συνάδελφο Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων κ. Βασίλη Χριστόπουλο και στον Αντιδήµαρχο Παιδείας κ. ∆ηµήτρη Ελευθεριώτη να συνεργαστούν, ώστε µέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που έβαζε το υπουργείο και ο ΟΑΣΠ, να δηλωθούν όλα τα κτίρια για προσεισµικό έλεγχο και πράγµατι τα καταφέραµε. Το υπουργείο και ο ΟΑΣΠ θα συνεργαστούν µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, προκειµένου να προχωρήσουν στο δευτεροβάθµιο έλεγχο. Να διευκρινίσω εδώ, ότι έχει γίνει κατά το παρελθόν πρωτοβάθµιος οπτικός έλεγχος στα κτίρια, χρειάζεται όµως πέρα του οπτικού και περαιτέρω έλεγχος. ∆ιεκδικούµε να είµαστε από τους πρώτους ∆ήµους στην επιλογή λόγω της έντονης σεισµικότητας της περιοχής.

 

 ΕΡ.: Σε περίπτωση έντονου καιρικού φαινοµένου υπάρχουν σηµεία στο ∆ήµο όπου µπορούν να συγκεντρωθούν οι πολίτες εάν γίνει κάτι κακό (όπως π.χ. ένας σεισµός, µια πληµµύρα, µια πυρκαγιά);

ΑΠ.:Το σχέδιο “Ξενοκράτης” προβλέπει επιµέρους και άλλα σχέδια (φυσικής καταστροφής και τεχνολογικά ατυχήµατα). Έχουµε σε εφαρµογή το σχέδιο µε την κωδική ονοµασία ΙΟΛΑΟΣ 2 που αφορά τις πυρκαγιές, το σχέδιο µε την κωδική ονοµασία ∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ που αφορά τις πληµµύρες, το σχέδιο µε την κωδική ονοµασία ΒΟΡΕΑΣ 2 που αφορά χιόνια και παγετό, το ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ 2 που αφορά σεισµούς και το ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ που αφορά τεχνολογικό ατύχηµα. Στόχος των σχεδίων είναι η συντονισµένη απόκριση των εµπλεκόµενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η άµεση και βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής. Ο ∆ήµος Αιγιαλείας προσαρµόζει τα σχέδιά του πάντα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του ΟΑΣΠ και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.

 

 ΕΡ.: Στο Αίγιο υπάρχουν παλιά κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες και οι πολίτες ανησυχούν, ιδιαίτερα εάν συµβεί ένας ισχυρός σεισµός. Ο ∆ήµος έχει ενηµερώσει τους ιδιοκτήτες για να µεριµνήσουν;

ΑΠ.:Πράγµατι υπάρχουν διατηρητέα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες και χρειάζονται επισκευή, είναι και ακατοίκητα. Το κόστος επισκευής είναι µεγάλο για τους ιδιοκτήτες και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που παραµένουν εντός της πόλης ακατοίκητα κτίρια. Ο ∆ήµος έχει ζητήσει από τα αρµόδια υπουργεία να βρεθούν κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία προς τους ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων ,προκειµένου να τα επισκευάσουν.

 

 ΕΡ.: Πόσο έτοιµη είναι η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου απέναντι σε έναν ισχυρό σεισµό; Έχουν τοποθετηθεί σεισµογράφοι στο ∆ήµο µας και πού;

ΑΠ.:Η Αιγιάλεια παρουσιάζει έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά την σεισµική δραστηριότητα. Πολλοί οργανισµοί και πανεπιστήµια έχουν κατά καιρούς εργαστεί στην περιοχή και τα αποτελέσµατά τους από τις έρευνές τους έχουν ανακοινωθεί σε ηµερίδες στην επιστηµονική κοινότητα και έχουν ληφθεί υπόψη στον αντισεισµικό σχεδιασµό, τόσο από τα αρµόδια υπουργεία όσο και από τον ∆ήµο. Ο ∆ήµος Αιγιαλείας συνεργάζεται µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο και πρόσφατα είχε κάνει µια ηµερίδα/παρουσίαση αποτελεσµάτων του προγράµµατος HORIZON-TURNkey που υλοποιήθηκε στην περιοχή του ∆υτικού Κορινθιακού – Πατραϊκού. Επίσης, το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο παρακολουθεί την σεισµική δραστηριότητα της περιοχής µας και ενηµερώνει τους αρµόδιους και τους εµπλεκόµενους φορείς.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”