106.000 κάλπες θα στηθούν σε όλη τη χώρα –  Εκδόθηκε η Απόφαση ανάθεσης ύψους 12.223.920,00 ευρώ

∆ηµοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2019 η απόφαση του Αλέξη Χαρίτση για την ανάθεση σε πέντε Εταιρείες της προµήθειας 106.000 καλπών, µε δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας κατά 40%.

Οι κάλπες προορίζονται για όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2019.

Για κάθε κάλπη θα πληρώσουµε 115,32 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), µε τη δαπάνη για τις 106.000 να ανέρχεται σε 12.223.920,00 ευρώ.

Η τελική παράδοση θα γίνει από 1 έως 20 Απριλίου τµηµατικά. Η κάλπη ψηφοφορίας, λοιπόν, που θα βρούµε µπροστά µας στις επικείµενες εκλογικές αναµετρήσεις θα είναι από διαφανές άθραυστο υλικό πάχους τουλάχιστον 3 mm, ενώ το κάλυµµα θα έχει σχισµή στο µέσο, µήκους 20 εκατοστών και πλάτους 1 εκατοστού. Θα ασφαλίζει µε µπάρα ασφαλείας και µε δύο διαφορετικά λουκέτα για την εξασφάλιση του απαραβίαστου αυτής.