«Τι θα πει “εγκλήματα πολέμου”;»

 «Τι θα πει “εγκλήµατα πολέµου”; Στον πόλεµο µόνον εγκλήµατα γίνονται, διότι ο πόλεµος γίνεται µε όπλα κι όχι µε ανθοδέσµες».

Είναι η απορία ενός καλού συµπολίτη. Η απάντηση είναι ότι και στον πόλεµο ισχύουν αρχές και κανόνες, που ουδείς δικαιούται να υπερβαίνει, όπως ακριβώς γίνεται και στην ειρήνη. Και τούτο, διότι οι πόλεµοι δε θα παύσουν ποτέ, γιατί είναι µέσα στη φύση του ανθρώπου.

Ετυµολογικά, η ρίζα του λήµµατος “πόλεµος” είναι η ίδια µε αυτήν των λέξεων “πόλις”, “πολίτης”. Εφόσον, λοιπόν, υπάρχουν συνοικήσεις, κοινότητες ανθρώπων, πόλεις, πολίτες, κράτη, συνασπισµοί κρατών, τα τουφέκια θα δίνουν και θα παίρνουν. ∆εν µπορεί να αναιρεθεί η φύση των πραγµάτων, όσο και να «πουλάει» το αίτηµα «παγκόσµια ειρήνη».

Τούτου δοθέντος, κατά καιρούς, σοφοί νοµοθέτες θεσπίζουν διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες δε γίνεται ανεκτή η χρήση υλικών και µεθόδων, που είναι ικανές να αφαιρέσουν µαζικά ζωές ανήµπορων και αθώων, ή, στην εποχή µας, ακόµα και να καταργήσουν µε µιας τη γεωγραφία του πλανήτη. Τέτοιες διατάξεις, προπαντός στα τελευταία εκατό χρόνια που τα πράγµατα έχουν αγριέψει, λόγω της τεράστιας πολεµικο – τεχνολογικής εξέλιξης, έχουν συνταχθεί και υπογραφεί πολλές. Η σχετική µέριµνα, όµως, λειτουργούσε από παλιά.

Εν παραδείγµατι, η εκκλησιαστική Β’ Σύνοδος του Λατερανού, ήδη από το 1139, απαγόρευσε τη χρήση τόξων, επειδή αυτά θεωρήθηκαν όπλα µαζικής καταστροφής.

Ο Πούτιν, ως Ορθόδοξος, δεν είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, µε την απαγόρευση εν προκειµένω του Λατερανού,  µολαταύτα το κάνει, και µπράβο του!  Έτσι, έχει δεσµευτεί ότι στο άµεσο προσεχές µέλλον δεν θα χρησιµοποιήσει τόξα. Μόνον πυρηνικές κεφαλές . ∆ιό, ευγνωµονούντες συγχαίροµεν!

                                                                                                                                   Κάπα  Βήτα.  

 

Από την έντυπη έκδοση ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

και τη στήλη “δες κι αυτό δες και τ’ άλλο”