Στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο “παρών” και ο επικεφαλής της ΠΑΕΚ Αρίστος Τηλιγάδης

Στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο στις 20-21-22 Μαϊου με προσκεκλημένο τον κ. Άδωνι-Σπυρίδων Γεωργιάδη Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, συμμετείχε μεταξύ άλλων εκπροσώπων της Πολιτικής και  Επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής Ελλάδος, ο Α’  Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Επικεφαλής της ΠΑΕΚ κ. Αριστείδης Τηλιγάδης.

 

Τα αναπτυξιακά συνέδρια δημιουργούν τις προϋποθέσεις γνωριμίας μεταξύ των επαγγελματικών & επιχειρηματικών φορέων, ώστε να εδραιώνονται οι συνεργασίες και οι συνέργειες. Σήμερα, κρίνεται αναγκαίο όσο ποτέ, να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεσπόζουν και κυριαρχούν με συντριπτικά ποσοστά στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, καθώς καταλαμβάνουν ποσοστό 98% στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που μπορούν να φέρουν νέες δυνάμεις στο προσκήνιο της επιχειρηματικής δράσης, νέους ανθρώπους, νέες πρωτοβουλίες. Να πλησιάσουν τον καταναλωτή στις μικρές αγορές. Να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες. Να αναδείξουν & να ενισχύσουν τις νεοφυείς δράσεις και τις καινοτόμες δραστηριότητες.

Οι φορείς της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης & Επιχειρηματικότητας, πρέπει να βρίσκονται σε μία διαρκή αναζήτηση λύσεων, ώστε να συμβάλλουν με έργα που να αφορούν στην προώθηση του επιχειρείν και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της κάθε περιοχής. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β΄ βαθμού, Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ιδρύματα πρέπει να βρίσκονται σε μόνιμη συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς για τη διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρείν. Η σημερινή οικονομική συγκυρία, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η πατρίδα μας πρέπει να κατευθύνει τις δυνάμεις της σε τομείς που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Με λίγα λόγια να στραφούμε στη δημιουργία σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα οποία ο τόπος μας θα διεκδικήσει μία καλύτερη θέση στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια αγορά.
Βασικός μηχανισμός επιτυχούς εξέλιξης των παραπάνω, είναι η κατανόηση ότι η προκοπή της κάθε περιοχής, δεν είναι επιλογή κέντρων αποφάσεων μακριά από αυτή, αλλά αναπτυξιακές προτεραιότητες, που η ίδια ιεραρχεί και επιδιώκει να πετύχει.
Η πλέον κοινή αδυναμία, που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των τοπικών πολιτικών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αποσαφηνισμένα τα πεδία της κάθε Περιφέρειας, όπου μπορούν να στηριχτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να προσελκύσουν αμεσότερα ξένα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Η απουσία αυτή περιορίζει την άσκηση επιθετικής πολιτικής για την προσέλκυση επενδυτών, γεγονός που αποσπά την αναπτυξιακή προσπάθεια της κάθε περιφέρειας.

Σε αυτό που πρέπει να καταλήξουμε, αφού μελετήσουμε εξαντλητικά τα οικονομικά και παραγωγικά δεδομένα της περιοχής, είναι να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα επενδυτικά πεδία, όπου υπάρχουν προφανή τοπικά πλεονεκτήματα, τα οποία ακολούθως θα μετουσιωθούν σε επενδυτικές/επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Τηλιγάδης Αριστείδης Επικεφαλής ΠΑΕΚ
Ά Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαϊας