Η αιγιώτικη εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ, προσωρινός ανάδοχος για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου

Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, εγκρίνοντας το πρακτικό της ανοιχτής δημοπρασίας που εξέδωσε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Αιγιαλείας, μετά από την εξέταση όλων των δεδομένων και των προσφορών που κατατέθηκαν.

Η αιγιώτικη εταιρεία «Ανταίος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Τουριστική Λατομική Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία» αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, προσφέροντας μέση έκπτωση 15,92% και διαμορφούμενη προσφορά 406.826,38 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι συνολικής δαπάνης 504.464,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου. Στόχος του έργου είναι να αξιοποιηθεί ο χώρος κάτω από τη δυτική κερκίδα, καθώς και ο συνεχόμενος αίθριος χώρος από την δυτική κερκίδα έως τον μαντρότοιχο του σταδίου, με την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και στίβου με συνθετικό τάπητα (ταρτάν) αποτελούμενο από τρεις διαδρόμους μήκους άνω των 80 μέτρων με ένα σκάμμα αλμάτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό κλειστό γυμναστήριο για χρήση από τους αθλητές των συλλόγων του Δήμου Αιγιαλείας.