Δωρεάν έλεγχοι μνήμης στα ΚΑΠΗ της Αιγιάλειας

Συνεργασία Δήμου Αιγιαλείας και  σωματείου “Φροντίζω” για τη διενέργεια αξιολογήσεων μνήμης

Από το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Παιδεία Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία» Δήμου Αιγιαλείας γίνεται γνωστό ότι μία ακόμα σημαντική δράση προς όφελος των συμπολιτών μας έρχεται να προστεθεί στο πολύπλευρο έργο μας.

Συγκεκριμένα η ομάδα Διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Άνοια στο Δήμο Πατρέων του Κοινωφελούς Σωματείου Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιεί την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα ΔΩΡΕΑΝ ελέγχους μνήμης, προσανατολισμού και άλλων νοητικών λειτουργιών σε πολίτες του Δήμου Αιγιαλείας ηλικίας άνω των 55 ετών.

«Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η προσφορά των περισσότερων δυνατών δράσεων προς όφελος των συμπολιτών μας σε όλες τις δομές του Δήμου μας και στην κατεύθυνση αυτή διευρύνουμε τους ορίζοντες συνεργασίες με φορείς και συλλόγους που συνδράμουν στην προσπάθειά μας αυτή» τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

*Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 26910-61652 (ώρες επικοινωνίας 9:00-12:π.μ και 17:00-20:00 μ.μ ) προκειμένου να προγραμματιστούν εγκαίρως τα ραντεβού λαμβάνοντας υπόψη και τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης διάδοσης του νέου κορονοϊού. Τα ραντεβού μπορεί να γίνονται είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης με απαραίτητη προϋπόθεση το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

*Οι έλεγχοι μνήμης υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες Ο.Τ.Α. για την Τρίτη ηλικία – Κ.Η.Φ.Η, Κ.Α.Π.Η.» στο οποίο δικαιούχος είναι το σωματείο Φροντίζω (με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020).