Αχαΐα: Ποιοι υποψήφιοι προηγούνται στην σταυροδοσία

Τα νεότερα αποτελέσματα της σταυροδοσίας για την Αχαΐα από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ως εξής:

Ενσωμάτωση 91,08

Εγγεγραμμένοι 254.240

Έγκυρα 97,74 – Άκυρα 1,82

Συμμετοχή 64,71 – Λευκά 0,45

Ενσωμάτωση σταυρών  57,59