Ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση της λιμενικής ζώνης Αιγίου

Με την υπογραφή σύμβασης μελετών στο πλαίσιο του master plan

Από την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κα Μαρία Ιατροπούλου, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή της σύμβασης, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, για την εκπόνηση της μελέτης και παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VII, με την ένωση οικονομικών φορέων «ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – TOPOSITE E.E. – ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ», συμβατικής αξίας 210.541,41 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η πράξη αποκαθιστά τη διαχειριστική και περιβαλλοντική νομιμότητα, την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και της λειτουργικότητας του λιμένα Αιγίου. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης του λιμένα, η ίδρυση Υδατοδρομίου, καθώς και ο σχεδιασμός των νέων έργων για την αναβάθμιση της λιμενικής εγκατάστασης του Αιγίου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες: Πολεοδομική και Ρυμοτομική Μελέτη, Οικονομική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων, Στατική Μελέτη Κτιριακών Έργων, Η/Μ Μελέτη, Μελέτες Λιμενικών Έργων, Μελέτη Υδραυλικών Έργων, Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Τοπογραφίας καθώς και η παροχή γενικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα Ειδικές Μελέτες Σκοπιμότητας, Μελέτη Εφαρμογής Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ποιότητας, καθώς και Υπηρεσίες Ίδρυσης Υδατοδρομίου.

Ξεκινούν πλέον οι βάσεις πάνω στις οποίες αισιοδοξούμε να δομήσουμε το μέλλον του τόπου μας και αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκινώντας από τη νομιμοποίηση, ακολουθώντας ένα χαραγμένο αναπτυξιακό δρόμο.

Αναμένουμε από τον ανάδοχο να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»