Ψυχράμη: “Τα προσωπικά στοιχεία των αγροτών δηλώνονται μόνο στη ΔΕΥΑ και όχι στον εργολάβο”

Τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε από προέδρους τοπικών κοινοτήτων και πολίτες, που έχουν αρδευόμενα κτήματα ,ότι οι υδρονομείς, που έχει προσλάβει ο εργολάβος, στον οποίο έχει αναθέσει η ΔΕΥΑΑ Αιγιαλείας την διαχείριση της άρδευσης , ζητούν από τους αγρότες να τους δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ( Α.Φ.Μ κ.λ.π).

Κύριε δήμαρχε και πρόεδρε της ΔΕΥΑΑ,  σας εφιστούμε την προσοχή και σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά συνιστούν προσωπικά δεδομένα των αγροτών και υποχρέωση έχουν να τα δηλώσουν  μόνο στο αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑΑ και όχι στον εργολάβο που είναι ανάδοχος του έργου της διαχείρισης της άρδευσης και της επισκευής και συντήρησης των αυλάκων.
Οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν προχειρότητα στην διαχείριση του θέματος εκ μέρους σας και προκαλούν δικαιολογημένες αντιδράσεις από τους πολίτες.
Σας καλούμε να επιληφθείτε του θέματος άμεσα και να προστατεύσετε και τα δικαιώματα των αγροτών  και το κύρος της ΔΕΥΑΑ.