Φρόσω και Μαρία Στιβαχτοπούλου: “Η τύχη της Αιγιάλειας στα χέρια των ψηφοφόρων – «Εν τω ‘Αδη ουκ έστι μετάνοιαν»

Οι Αιγιαλείς µπροστά στις κάλπες ξαναβρίσκονται αυτήν την Κυριακή, για την τελική επιλογή ανάδειξης ∆ηµάρχου, όπου δεν χωράνε διλήµµατα. Ο λαός της Αιγιάλειας µίλησε και είναι έτοιµος να ξαναµιλήσει οριστικά στο β΄γύρο. Την α΄Κυριακή επέλεξε όσους θεωρούσε δραστήριους και ικανούς δηµοτικούς συµβούλους. 

Γράφουν οι: Φρόσω και Μαρία Στιβαχτοπούλου (Εκδότριες της εφημερίδας “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”) 

Τώρα, επιλέγουµε και ψηφίζουµε, το νέο ∆ήµαρχο. Και φυσικά η ψήφος µας δε θα αναδείξει µόνο δήµαρχο, αλλά θα καθορίσει ποιο πρόσωπο είναι το ικανό, να διευθετήσει το σώµα του δηµοτικού συµβουλίου, ώστε να παρθούν για 5 χρόνια σωστές αποφάσεις για το µέλλον του τόπου µας.

Μετά από την έξοδό µας από το εκλογικό κέντρο, ο καθένας µας, θα βρεθεί “γυµνός” κι ανυπεράσπιστος προ των ευθυνών του. Για όλους µας, µετά την κάλπη δεν υπάρχουν ούτε µετάνοια, ούτε άσκοπες και άχρηστες µεταµέλειες. Ας προσέχαµε! Ας µην είµαστε απερίσκεπτοι!

Για ό,τι καλό ή άσχηµο, για τυχόν αποτυχίες, παραλήψεις και “στραβοτιµονιές” αλλά και για ό,τι χρήσιµο, ωφέλιµο και σηµαντικό γίνει, επί 5 χρόνια θα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ υπεύθυνη και υπόλογη η νέα δηµοτική ηγεσία, αλλά εννοείται ότι ταυτόχρονα θα είµαστε και όλοι εµείς οι Αιγιαλείς δηµότες, συνυπόλογοι και συνυπεύθυνοι! Γιατί εµείς επιλέγουµε, εµείς ψηφίζουµε, εµείς “διορίζουµε” κάθε νέο ∆ήµαρχο και την οµάδα του! Η εκλογή της Κυριακής είναι πιο σηµαντική και περισσότερο καθοριστική από την ψηφοφορία της προηγούµενης.

Σύνεση, λοιπόν, µελέτη των επιλογών και “κρύο αίµα”. Κι όπως έλεγε παλιότερα ο λαός: “Μακράν της κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται!”. Αλλά και το Ευαγγέλιο της θρησκείας µας το ίδιο λέει: “Εν τω Άδη ουκ έστι µετάνοιαν!”.