Τσιμεντόστρωση της οδού από το Κοιμητήριο Πλατάνου προς περιοχή Γιαννίκα

Η τσιμεντόστρωση της οδού από Κοιμητήριο Πλατάνου προς περιοχή Γιαννίκα, που είναι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης κατασκευής έργου που υπεγράφη την Παρασκευή από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” κ. Λάζαρο Αυγέρη, παρόντος του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Βασίλη Χριστόπουλου.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης αυτής είναι € 145.623,72 με τον Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.