Το σχέδιο του Δημήτρη Καλογερόπουλου για τις υποδομές και το περιβάλλον