Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Καπνοπωλών, Περιπτερούχων και Συναφών Ειδών Αιγιαλείας

Κατόπιν πρόσκλησης του πρώτου σε ψήφους Γεωργίου Τσινάκη συνήλθε σε Σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καπνοπωλών, Περιπτερούχων και Καταστημάτων Ψιλικών, Παντοπωλείων και Συναφών Ειδών Αιγιαλείας, για την χρονική περίοδο 2021 – 2024. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως κάτωθι:

Πρόεδρος Γεώργιος Τσινάκης
Αντιπρόεδρος Μάρθα Ανδρικοπούλου
Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Ταμίας Ελένη Χαραλαμποπούλου
Αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας Αναστασία Πετρίδη
Αντιπρόσωπος Ομοσπονδίας Πελοποννήσου ΝΔ Ελλάδος και Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων της Ένωσης Άννα Πανούτσου