Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «TEC MED» για άτομα ηλικίας 65+ στο ΚΑΠΗ Αιγίου

H Αντιδημαρχία Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία  με το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί  το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «TEC MED». Το Πρόγραμμα TEC-MED αφορά την «Ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού, κοινωνικό-ηθικού μοντέλου φροντίδας για τον εξαρτώμενο πληθυσμό στη λεκάνη της Μεσογείου» και απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 65+ που εξαρτώνται ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσω της χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας, παρέχεται πλούσιο υλικό ενδυνάμωσης όπως: δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση για την ψυχική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, δωρεάν εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φροντιστών, απομακρυσμένη διεπαφή για φροντιστές & ηλικιωμένους, υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες, όπως και εξατομικευμένα σενάρια φροντίδας.

Για την  υλοποίηση  του προγράμματος την Τρίτη 14/6 & την Τετάρτη  15/06/2022 από 8.30π.μ. έως 13.00μ.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας στην οδό Μελετοπούλων 7 θα βρίσκετε εξειδικευμένο προσωπικό  (ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός κλπ ) του Θεραπευτικού  κέντρου Μέριμνα , για να υποδεχθεί όσους δημότες  επιθυμούν  να λάβουν μέρος και είναι 65 + καθώς και τους φροντιστές τους .