Την Τρίτη 16/1 η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου ο κ. Θεοφάνης Ραμπαβίλας

Tην πρώτη τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιάλειας και ώρα 3 μ..μ. στην  αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς FTTH στο Αίγιο από τον όμιλο του Ο.Τ.Ε.
  2. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 655 & 651 της επέκτασης Σχεδίου Πόλης Νικολάου Πλαστήρα.
  1. « Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού – παρόδου επί της οδού Αναπαύσεως 11, στο Αίγιο ».
  2. Γνωμοδότηση περί μετακίνησης κάδων επί της οδού Κωστή Παλαμά 12, στο Αίγιο.
  3. Γνωμοδότηση περί μετακίνησης κάδων επί της οδού Καλλιπόλεως 37, στο Αίγιο.
  4. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Αθηνάς στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, στο Αίγιο.
  5. Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2024.