Την Τρίτη η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις είκοσι δυο (22) Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Εξέταση προσφυγής Ασημάκη Λιακόπουλου περί αυθαίρετης κοπής δέντρου στην παραλία Αλυκής Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
 2. Έγκριση παράτασης 2ης φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων Τ14 Ν στην Κ.Δ Μ. Οχ.5
 3. Περί έγκρισης αιτήματος για αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού της Κοινότητας Λάκκα Δ.Ε Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Περί έγκρισης διαδικασίας αρίθμησης της οδού Χωμενίδη της Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Επί της αριθ. 49/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί παραχώρησης μέρους της πλατείας Αγίας Λαύρας στην εταιρεία Global ANT-1 AGE E.E) για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
 6. Επί της αριθ. 53/2019 απόφασης Κοινότητας περί άδειας τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στην πλατεία Μαχαίρα της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Επί της αριθ. 56/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί παραχώρησης πλατείας Υψηλών Αλωνίων στην Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για την διοργάνωση του «2ου RALLI REGULARITY Μοντε Βοστίτσα».
 8. Επί της αριθ. 52/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης ή μη άδειας στάθμευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 152 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Επί της αριθ. 50/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Κορίνθου 36 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Επί της αριθ. 55/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί έγκρισης υποβάθμισης πεζοδρομίου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 6 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Επί της αριθ. 54/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κ Φανέλλη 4 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

  Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας – Δήμαρχος

Δημήτριος   Καλογερόπουλος