Συνεδριάζει την Τρίτη 22/12 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας

Διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Cisco WebexMeetings),  συνεδριάζει  την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 2 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας με τα εξής θέματα:  

  1. Αποδοχή χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας», αποδοχή της κατανομής από τους ΚΑΠ 2020 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και κατάρτιση σχεδίου 15ηςαναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  4. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών που αφορούν την υπηρεσία: «Μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας λόγω του κατεπείγοντος, προς το Χ.Υ.Τ.Υ Δελφών».