Συνεδριάζει την Παρασκευή 1η Ιουλίου το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά ζώσης, στο “Πολύκεντρο” Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, θα πραγματοποιηθεί την πρώτη (1η) Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείαςσε 12ωρη και 24ωρη βάση – Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας.
 3. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης επί του ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της ΕΛ.ΜΕ Β΄ Αχαΐας.
 4. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Εθελοντικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 5. Επί του αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου Αβύθου «Αχαιοί» για Aδελφοποίηση των Δήμων Αιγιαλείας και Zollino Ιταλίας.
 6. Επί του αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου «ΑΧΑΙΟΙ» περί συνδιοργάνωσης εκδήλωσης και γυρισμάτων για την τηλεοπτική εκπομπή «Κυριακή στο χωριό» και της διεξαγωγής του «Διεθνούς Αχαϊκού Φεστιβάλ» με εκπροσώπους από Ιταλία και Κεφαλονιά.
 7. Αγορά οικοπέδου στη Δ.Κ. Ζήριας για τη δημιουργία χώρου συγκέντρωσης και διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. (ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ 055).
 8. Γνωμοδότηση για την τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Φοίνικα στη Δημοτική Κοινότητα Σαλμενίκου Δήμου Αιγιαλείας και στη θέση παρά τον σταθμό του ΜΥΗΣ Σαλμενίκου.
 9. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Β’ κατανομή) έτους 2022 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
 10. Γνωμοδότηση για συνέχιση λειτουργίας του παραρτήματος του 11ου Νηπιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Καμαρών στην Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, για το σχολικό έτος 2022-2023.
 11. Στο αίτημα του Σωματείου με την επωνυμία: «Φίλοι του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών», για παραχώρηση χρήσης της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται το Λύκειο Καμαρών, για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση του Συλλόγου.
 12. Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπ’ αριθ.192/2007 και 205/2008 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσεων στάθμευσης.
 14. Μετακίνηση ή μη κάδου απορριμμάτων, επί της οδού Μενελάου 81 στην περιοχή Μυρτιά της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.