Στηρίζει το αίτημά τους για δημιουργία Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Ν. Φαρμάκη, είχαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Κοινοτήτων Ανατολικής Αιγιάλειας. Θέμα της συνάντησης ήταν το αίτημα για τη δημιουργία του Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι πρόεδροι των Κοινοτήτων ανέλυσαν τους λόγους που επιβάλλουν μια τέτοια κίνηση, ενημέρωσαν τον κ. Φαρμάκη για τις ενέργειες που έχουν κάνει καθώς και αυτές που πρόκειται να κάνουν (πχ συλλογή υπογραφών κλπ).

Ο κ. Περιφερειάρχης αφού άκουσε προσεκτικά τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, συμφώνησε ότι πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα και υποσχέθηκε τη βοήθειά του και τη συμπαράσταση του.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή οι κ.κ. Ξυγκάς Θ,. Παναγόπουλος Π., και Στούμπος Θ καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Γιοβάς.